Gewijzigde agenda's raadscommissievergaderingen

Het gaat om de agenda's van de Raadscommissie Wonen en Verkeer en Bestuur en Dienstverlening en de Raadscommissie Mens en Voorzieningen en Werk en Economie.

Geplaatst op dinsdag 14 juni 2022

De correcte agenda's voor de raadscommissievergaderingen zijn:

Raadscommissie Wonen en Verkeer en Bestuur en Dienstverlening

Datum: 20 juni
Tijdstip:  19.00 uur
Locatie:  Raadszaal

 1. Opening door de voorzitter
 2. Spreekrecht burgers
  Burgers kunnen zich richten tot de gemeenteraad cq raadscommissie. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur aan de griffier. Het woord kan niet gevoerd worden over:
  • Een besluit van het gemeentebestuur, waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Onderwerpen waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 
 3. Vaststellen van de agenda
 4. a. Afsprakenlijst commissie Wonen en Verkeer en Bestuur en Dienstverlening d.d. 16 mei 2022
  b. Toezeggingen/acties/moties
 5. Raadsvergadering 4 juli 2022
  • a. Raadsagendapunt 5: Lijst ingekomen stukken, voorbereid door de raadscommissies/033
  • b. Raadsagendapunt 7: Jaarstukken 2021/035
  • c. Raadsagendapunt 8: Voorjaarsnota/036
  • d. Raadsagendapunt 10: PMD zakken/038
  • e. Raadsagendapunt 12: Aangepaste verordening starterslening 2020-2023/040
 6. Gemeenschappelijke regelingen
 7. Rondvraag/actuele kwesties/mededelingen door de portefeuillehouder
 8. Sluiting door de voorzitter

De stukken kunt u inzien bij de balie van het gemeentehuis (op afspraak), in de bibliotheek en in het Raadsinformatiesysteem.


Raadscommissie Mens en Voorzieningen en Werk en Economie

Datum: 21 juni
Tijdstip:  19.00 uur
Locatie:  Raadszaal

 1. Opening door de voorzitter
 2. Spreekrecht burgers
  Burgers kunnen zich richten tot de gemeenteraad cq raadscommissie. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur aan de griffier. Het woord kan niet gevoerd worden over:
  • Een besluit van het gemeentebestuur, waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Onderwerpen waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
 3. Vaststellen van de agenda
 4. a. Afsprakenlijst raadscommissie Mens en Voorzieningen en Werk en Economie d.d. 17 mei 2022
  b. Toezeggingen/acties/moties
 5. Raadsvergadering 4 juli 2022:
  • a. Raadsagendapunt 5: Lijst ingekomen stukken, voorbereid door de raadscommissies/033
  • b. Raadsagendapunt 7: Jaarstukken 2021/035
  • c. Raadsagendapunt 8: Voorjaarsnota/036
  • d. Raadsagendapunt 9: Verantwoord op weg/037
  • e. Raadsagendapunt 11: Actualisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid/039
  • f. Raadsagendapunt 13: Omnibuzz GR- Begroting 2023/041
 6. Gemeenschappelijke regelingen
 7. Rondvraag/actuele kwesties/mededelingen door de portefeuillehouder
 8. Sluiting door de voorzitter

De stukken kunt u inzien bij de balie van het gemeentehuis (op afspraak), in de bibliotheek en in het Raadsinformatiesysteem.