Team Heuvelland: Verantwoord op Weg

Op 12 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de overlast van toeristisch recreatief verkeer aan te pakken.

Geplaatst op vrijdag 10 juni 2022

Samen met de lijn-50-partners Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem is er gekozen voor een aanpak die zich niet kenmerkt door afsluiten en uitsluiten. Met alle gebruikers van het gebied gezamenlijk bouwen aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem dat aansluit op de waarden en ambities van de regio: rust, ruimte en kwaliteit. Doel van deze integrale aanpak is het beschermen van het Heuvelland, het stimuleren van verkeersleefbaarheid voor inwoners en bezoekers en op het reguleren van periodieke verkeersdrukte- en overlast waarbij we een opgave hebben voor duurzame mobiliteit. De economische waarde en potentie van de toeristisch recreatieve sector is een gegeven en mag daarbij niet in het geding komen.

Sinds de start van het project zijn er met name op het gebied van communicatie en gedrag diverse activiteiten uitgevoerd. Een belangrijke vervolgstap is om te werken aan verbreding; naar de regio Zuid-Limburg, maar zeer zeker ook naar onze Belgische en Duitse buren. Omdat de opgave complex is en we werken aan het realiseren van de stip op de horizon op de langere termijn (2030), pakken we het aan als een programma. De resultaten van meerdere projecten en activiteiten zijn nodig om de gewenste veranderingen te realiseren. Bovendien is er een sterke afhankelijkheid tussen deze projecten en activiteiten.

In de geactualiseerde Uitvoeringsagenda zijn de projecten en activiteiten benoemd waar de komende jaren uitvoering aan kan worden gegeven. Op 4 juli a.s. behandelt de gemeenteraad de actualisatie van de Uitvoeringsagenda.

Aan de raad wordt voorgelegd het budget voor 2022 beschikbaar te stellen en de meerjarige financiering van Team Heuvelland (2023-2024) af te wegen tegen alle andere ambities voor de komende jaren.