College neemt afscheid van wethouders Jo van der Meij en Paul de Graauw

Op donderdagavond 19 mei heeft het ‘oude’ college tijdens een etentje afscheid genomen van Jo van der Meij en Paul de Graauw in hun rol als wethouder van de gemeente Vaals.

Geplaatst op vrijdag 20 mei 2022

Gedurende een paar gezellige uren werden door burgemeester Leunessen, wethouder Kompier en gemeentesecretaris John Bertram waarderende en lovende woorden gesproken over de twee afscheidnemende wethouders.

Loyale wethouder

Jo van der Meij heeft zich het afgelopen half jaar een loyale wethouder getoond en heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de collegialiteit binnen het college. Hij is ook in staat gebleken om zich snel in de voor hem nieuwe dossiers in te werken. Of zoals hij het zelf zou zeggen: “Ik lees wel eens wat”. Naast woorden van dank ontving hij als afscheidscadeau ook een mooie cartoon van hemzelf met op de achtergrond het monumentale en prachtige gemeentehuis van Vaals.

Acht jaar wethouder sociale domein

Ook van Paul de Graauw nam het ‘oude’ college met waardering en dankbaarheid afscheid. Paul was, voordat hij wethouder werd, actief als burgercommissielid en raadslid. De laatste acht jaar droeg Paul als wethouder de bestuurlijke verantwoordelijkheid over het sociale domein. De cliënttevredenheidscijfers met betrekking tot de Wmo- en jeugdzorg in Vaals hebben onlangs laten zien dat onze inwoners gemiddeld genomen erg tevreden zijn met de kwaliteit van dienstverlening op deze terreinen in Vaals. Tegelijkertijd behoort Vaals tot de gemeenten die erin slaagt om de kosten voor de uitvoering van deze taken in de hand te houden. Al met al is dit een mooie prestatie waar Paul terecht trots op is. Hij deelt deze trots graag met alle medewerkers van de gemeente Vaals die daar een bijdrage aan hebben geleverd.

Gemeentelijke onderscheiding in zilver

Overhandigen erepenning aan Paul de Graauw door burgemeester Harry LeunessenPaul de Graauw’s tomeloze en enthousiaste inzet gedurende een reeks van jaren ten behoeve van het welzijn van alle inwoners van Vaals hebben ertoe geleid dat het college van Vaals heeft besloten om aan Paul de gemeentelijke onderscheiding in zilver toe te kennen. Deze erepenning in zilver is een gemeentelijke onderscheiding voor personen, instellingen of bedrijven die zich langdurig en/ of in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente of de Vaalser gemeenschap. Naast de erepenning in zilver ontving Paul als afscheidscadeau ook een cartoon van hemzelf tegen de achtergrond van het gemeentehuis. Paul en Jo, hartelijk dank!