Nationaal Rampenfonds verlengt aanvraagtermijn projecten tot 1 juni 2022

Het Nationaal Rampenfonds heeft de termijn waarbinnen maatschappelijke organisaties een aanvraag kunnen indienen voor een herstelproject na de overstromingsramp in Limburg van juli 2021 verlengd tot 1 juni 2022.

Geplaatst op donderdag 14 april 2022

Ook het programma 'lokale fondsen' dat is bedoeld voor de zwaarst gedupeerden van de overstromingsramp, is verlengd tot 1 juni 2022. Gebleken is dat organisaties die een financiële bijdrage voor een herstelproject willen vragen, soms meer tijd nodig hebben om de aanvraag op te stellen. Dit heeft te maken met het aanvragen van offertes, aanvragen bij de verzekering en dekking via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.

Het Nationaal Rampenfonds biedt daarnaast de mogelijkheid om projectaanvragen in te dienen die rampen zoals de watersnood van juli 2021 helpen te voorkomen. Enkele aanvragen voor een project met zo’n preventief karakter zijn al bij het Nationaal Rampenfonds in behandeling.

Meer informatie over het indienen van een herstelproject.