Voedselbos Lemiers

Een plek om sámen de vruchten van te plukken

Geplaatst op dinsdag 12 april 2022

Een heel bijzondere plek moet het worden; op pakweg 1 hectare grond in Lemiers, ter hoogte van de laatste flat in de Van Thimusstraat, is de eerste aanplant gedaan voor een voedselbos. Een voedselbos is een vitaal ecosysteem ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met als belangrijkste doel volledig biologisch voedsel te produceren. Het idee van een voedselbos binnen de gemeente Vaals ontstond in de Klimaat Denktank, later Klimaattafel geheten. Hierin konden betrokken inwoners ideeën opperen voor kleinschalige initiatieven om op lokaal niveau het klimaat te verbeteren. Initiatiefnemers Roy Krout en Marck Lumeij zijn laaiend enthousiast en vertellen er graag meer over.

Verbondenheid en saamhorigheid stimuleren

Roy heeft voedselbos-ontwerper Erik Rietjens leren kennen tijdens de Klimaattafel waarna het balletje aan het rollen kwam. “Ik vind het principe van een voedselbos een interessant thema en heb dit in eerste instantie samen met Erik opgepakt. Wij wilden met de ruimte die de gemeente beschikbaar stelt graag een voedselbos opstarten. Uiteindelijk hebben wij een groep van ongeveer tien enthousiaste mensen uit de directe omgeving van Lemiers aan het project weten te binden.”
Marck Lumeij is één van die enthousiaste Lemiersenaren. Op de vraag wat het doel is van het voedselbos in Lemiers vertelt hij: “Naast het produceren van volledig biologisch voedsel is het de bedoeling om inwoners samen te brengen. Op die manier willen we verbondenheid en saamhorigheid in de gemeenschap te stimuleren. Dit kan door het voedselbos gezamenlijk aan te planten en beheren, maar ook door bijvoorbeeld een buurtfeest te organiseren waarbij iedereen datgene plukt wat diegene nodig heeft. Of we oogsten samen en verdelen de opbrengst. Daarnaast hebben we ook educatieve plannen, bijvoorbeeld om kinderen van omliggende basisscholen maar ook andere geïnteresseerden het concept van het voedselbos ter plekke uit te leggen en te laten zien.“

Een bos met veel voordelen

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in het voedselbos tientallen verschillende soorten gewassen groeien, die elkaar onderling versterken en waarvan de meeste iets eetbaars opleveren. Roy vult aan: ‘Het gaat dan om eetbare planten, noten, wortels, bessen….en het mooiste is; er hoeft niet bemest, gezaaid, geploegd, gespoten of gesproeid te worden, volledig biologisch dus. Er moet alleen goed nagedacht worden over welke planten en bomen neergezet worden.“ Dat goed nadenken doen de initiatiefnemers samen met een organisatie die daarin gespecialiseerd is; de Food Forest Factory. Hierbij ondersteunt de gemeente Vaals die de organisatie voor een tijdje inhuurt om het voedselbos op gang te krijgen.

Roy vervolgt: “In een voedselbos gaat het om de balans tussen soorten gewassen en weinig inmenging van buitenaf. Je laat de natuur als het ware haar werk doen. Dat kan alleen als je het bos goed opbouwt in lagen. Met wortels en knollen onderaan en een goede kruinlaag helemaal bovenaan. Doe je dat goed dan vullen de planten elkaar aan. Ze maken gebruik van elkaars voedingsstoffen en creëren zo een kringloop. Die resulteert uiteindelijk in volledig biologische producten. Vervolgens dient het voedselbos enkele jaren de tijd te krijgen om zich te ontwikkelen.
Naast de sociale verbinding en voedselopbrengst, heeft een voedselbos ook voordelen voor natuur en klimaat. Zo vormt het een grote stimulans voor de lokale biodiversiteit (insecten, vogels en kleine dieren), verbetert het de kwaliteit van de grond (waterhuishouding, stikstofbinding) en nemen de groeiende planten een aanzienlijke hoeveelheid CO2 op uit de lucht.”

Wil je meehelpen of heb je ideeën?

Wil jij mee helpen met de aanplant of het beheren van het voedselbos? Of heb jij andere ideeën over hoe het voedselbos ingezet kan worden ten gunste van de gemeenschap? Bijvoorbeeld een educatief doel. Neem dan contact op met de initiatiefnemers via het mailadres: voedselbos.lemiers@gmail.com.