Meedenken over de nieuwe Omgevingsvisie kan nu óók fysiek op 20 april

De Lijn 50-gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals slaan de handen ineen en maken samen een omgevingsvisie.

Geplaatst op woensdag 6 april 2022

In het najaar van 2020 hebben we u via een vragenlijst betrokken bij het maken van een bouwstenennotitie, nu gaan we aan de slag met de daadwerkelijke omgevingsvisie. We willen u graag ook bij deze fase betrekken. Daarom nodigen we u van harte uit om mee te denken over verschillende thema’s. Op 21, 23 en 24 maart zijn er al digitale bijeenkomsten geweest. Op 20 april is er ook nog een fysieke bijeenkomst. Hier kunt u uw mening en ideeën met ons delen. Doe mee! Uw inbreng is erg waardevol!

Wanneer: Woensdag 20 april 2022
Tijd: 19.00 – 21.00 uur (u kiest zelf hoe laat u binnenloopt)
Locatie: Gemeentehuis Margraten (Amerikaplein 1, Margraten)

De uitdagingen in onze leefomgeving vragen om samenwerking en om een visie die over gemeentegrenzen heen gaat. Ook úw inbreng is belangrijk. Hoe denkt u over uitdagingen rondom het klimaat, de toekomst van onze energievoorziening, de verduurzaming van het toerisme, de veranderende woonbehoeften, de ontwikkelingen in de landbouw, bereikbaarheid en mobiliteit? En over sociale zaken zoals leefbaarheid, vergrijzing en veiligheid?

U hoeft geen voorkennis te hebben van de omgevingsvisie om deel te kunnen nemen aan deze bijeenkomst. Vooraf aanmelden is niet nodig. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@omgevingsvisielijn50.nl

Even opfrissen: wat is een omgevingsvisie?

Alle gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie op te stellen vanwege de Omgevingswet die eraan komt. Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. De omgevingsvisie geeft een brede kijk op hoe we in de toekomst in onze regio, onze gemeenten en onze wijken willen leven, wonen, werken, verplaatsen en recreëren. Meer informatie over de omgevingsvisie.

Hopelijk zien we u op 20 april!