Vijlen Zuid Oost fase 2: Samenwerkingsovereenkomst getekend!

Op 23 februari jongstleden hebben VOC en de gemeente Vaals de definitieve samenwerkingsovereenkomst voor het project ondertekend.

Geplaatst op vrijdag 11 maart 2022

Op 23 februari jongstleden hebben VOC en de gemeente Vaals de definitieve samenwerkingsovereenkomst voor het project ondertekend.
Met de ondertekening van deze overeenkomst bekrachtigen gemeente en VOC dat zij er alle vertrouwen in hebben dit mooie plan samen tot uitvoering te willen en kunnen brengen. Deze ondertekening betekent ook een officiële start van de verdere ruimtelijke procedure en planvorming.

Het woningbouwprogramma

De woonbehoefte is geïnventariseerd en uiteraard, naast zaken als hoogtelijnen en uitkomsten van diverse onderzoeken meegenomen in de planvorming. Het project zal bestaan uit een mix van woningen. Deze zullen geschikt zijn voor ouderen, jongeren en gezinnen. Voorlopig is het programma bepaald op 23 woningen bestaande uit patio’s, aaneengesloten woningen, half vrijstaande woningen en vrijstaande woningen of bouwkavels.

In de loop van maart zal tot afronding van onderzoeken en planvorming gekomen worden. Er is inmiddels constructief overleg geweest met de dorpsbouwmeester van Vaals en de architect zal nu starten met de eerste ontwerpen voor de projectwoningen.
Momenteel kunnen nog geen bouwkavels en/of woningen toegewezen en/of richt/verkoopprijzen genoemd worden.