Extra geld beschikbaar voor schade watersnood kwetsbare inwoners

Het Nationaal Rampenfonds heeft extra geld beschikbaar gesteld voor huishoudens met schade door de watersnood van juli 2021.

Geplaatst op maandag 17 januari 2022

Dit ‘lokaal fonds’ is voor ondersteuning van sociaal en financieel kwetsbare inwoners die moeite hebben extra kosten door de wateroverlast te betalen.

In alle gevallen moeten de kosten te maken hebben met de wateroverlast. Dit komt bovenop de gift van 2000 euro die huishoudens met schade al uit solidariteit hebben ontvangen van het Nationaal Rampenfonds. Daarnaast kunnen via het lokaal fonds ook huishoudens aangedragen worden die niet eerder in aanmerking kwamen voor de gift van het Nationaal Rampenfonds. In totaal is er 3 miljoen euro te verdelen over de getroffen gemeenten. De omvang van het budget per gemeente hangt af van het aantal getroffen huishoudens.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit dit lokale fonds dient u vóór 1 maart een aanvraag in te dienen bij de gemeente Vaals. U kunt een aanvraag indienen door een e-mail te sturen naar info@vaals.nl of door te bellen naar 043-306 85 68. Ook als u vragen heeft over het lokaal fonds kunt u per e-mail of telefoon contact opnemen.