Buurtbemiddeling gemeente Vaals van start

Sinds 1 januari 2022 is de gemeente Vaals samen met woningcorporatie Krijtland Wonen gestart met de pilot van het project ‘Buurtbemiddeling’. De uitvoering van het project is uitbesteed aan welzijnsinstelling Impuls.

Geplaatst op vrijdag 14 januari 2022

Logo Buurtbemiddeling gemeente VaalsNaar aanleiding van de prestatieafspraken tussen woningcorporatie Krijtland Wonen en de gemeente Vaals wordt vanaf januari gestart met een éénjarige pilot van het project Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling streeft ernaar om met inzet van getrainde vrijwilligers ervaren overlast in wijken aan te pakken en zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen.

Wethouder Paul de Graauw van de gemeente Vaals over het belang van het aanpakken van overlast in wijken: “Met de mogelijkheid om buurtbemiddeling in te schakelen willen wij burgerparticipatie en sociale cohesie in de kernen van onze gemeente bevorderen. Cijfers laten zien dat in heel veel andere gemeenten in Nederland deze methode succesvol is in de strijd om milde vormen van overlast aan te pakken. Zeker als het gaat om de mildere burenruzies zoals bijvoorbeeld geluids- of parkeeroverlast blijkt buurtbemiddeling een effectieve manier om twee partijen om de tafel te krijgen en een werkbare oplossing te vinden en zo escalatie van een conflict te voorkomen.”

Werkwijze

Getrainde buurtbemiddelaars helpen (op vrijwillige basis ) om conflicten tussen buren weer bespreekbaar te maken, zodat zij samen naar oplossingen kunnen zoeken. Het oplossen van burenconflicten is de primaire doelstelling van Buurtbemiddeling. Dit doel wordt bereikt door weer een begin te maken met communicatie tussen buren of vroegere contacten tussen buren te herstellen. Dat wil niet zeggen dat de bemiddelaars de oplossing aandragen. Buurtbemiddeling gaat juist uit van het zelf oplossend vermogen van buren en zij kunnen daarin bemiddelen. 

Vrijwilligers gezocht

In de gemeente Vaals zoeken we inwoners die buurtbemiddelaar willen worden. Hiervoor is een gezonde dosis enthousiasme nodig. Vrijwilligers krijgen een goede introductie, een basistraining, begeleiding tijdens de uitvoering van het werk en verdere scholing op maat. Ze krijgen verder eens per jaar een leuk presentje en een vergoeding per afgesloten casus.

Potentiële vrijwilligers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de coördinator van Impuls; Romy Postulart:

Tel. 045-5456351 of e-mail: buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling wordt in Nederland al meer dan 20 jaar met succes toegepast. Tegenwoordig biedt dan ook 85% van de Nederlandse gemeenten buurtbemiddeling aan. Vanaf 2022 hoort de gemeente Vaals daar ook bij, omdat de werkwijze vruchten afwerpt. Buurtbemiddeling helpt namelijk bij het oplossen van 7 van de 10 burenruzies.

Meer informatie over Buurtbemiddeling gemeente Vaals.