Militaire oefening van 19 tot en met 23 oktober 2021

Van 19 tot en met 23 oktober 2021 vindt er een militaire oefening plaats in de gemeente Vaals.

Geplaatst op donderdag 14 oktober 2021

Deze oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen gaan oefenen in het bewaken en beveiligen van locaties en daarnaast diverse verplaatsingen te voet zullen uitvoeren; tevens wordt de eenheid getraind in het kaartlezen, behandelen van (oefen)gewonden en het omgaan met gevaarlijke munitie/explosieven.

Men gaat zich verplaatsen over bestaande (vaar) wegen en paden en het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd. Tevens zal men zich houden aan de COVID-19 regels van het RIVM. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Terrein.

Aan deze oefening nemen 75 personen deel en wordt ondersteund door 10 militaire wielvoertuigen.

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telnr.: 030-2180420
E-mail: JDVclaims@mindef.nl