Extra inloopbijeenkomst in Vaals voor Verantwoord op weg

Op verzoek wordt er een extra inloopbijeenkomst gehouden op 20 oktober, van 15.00 tot 17.30 uur in het gemeentehuis in Vaals.

Geplaatst op donderdag 14 oktober 2021

U kunt daar vragen stellen en informatie krijgen over de eerste vier pilots van Verantwoord op weg. De gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten werken samen om de verkeersoverlast in het Heuvelland te verminderen. En om de verkeersleefbaarheid te verbeteren.

Van 11 oktober tot 12 november kunnen omwonenden en betrokken weggebruikers bovendien een vragenlijst invullen op de website van Zuid-Limburg Bereikbaar om hun mening te geven en vragen te delen.

Het gaat om de volgende vier pilots:

  • De Epenerbaan is op zaterdag en zondag -door middel van bebording - tussen 9.00 uur en 21.00 uur afgesloten voor motoren;
  • Op de Viergrenzenweg worden fietsers met extra attentieborden via een alternatieve route naar het centrum van Vaals geleid. Bovenaan de Viergrenzenweg staat een officieel bord verboden in te rijden voor fietsers.
  • Beutenaken en Euverem zijn gesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer;
  • Terziet is gesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer;

Doel van de pilots is het in kaart brengen van de effecten van de maatregelen. De pilots geven inzicht in de mate waarin een maatregel bijdraagt aan het verminderen van verkeersoverlast en het vergroten van de verkeersveiligheid. De resultaten van de vragenlijst, de inloopbijeenkomsten, eerder ontvangen berichten (mail en telefoon), verkeersmetingen en de resultaten van de handhavingsacties maken onderdeel uit van de evaluatie.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.