Onze gemeentelijke bekendmakingen veranderen!

De Wet elektronische publicaties (WEP) verplicht ons om alle officiële publicaties online te zetten op overheid.nl.

Geplaatst op woensdag 8 september 2021

Tot 1 juli 2021 moest het merendeel van de officiële bekendmakingen van de gemeente Vaals volgens de wet in het Vaalser Weekblad geplaatst worden. Officiële publicaties zijn bijvoorbeeld besluiten van het college of ontvangen aanvragen omgevingsvergunning. Echter, op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) in werking getreden. Dat betekent dat alle officiële publicaties volgens de wet digitaal bekend moeten worden gemaakt.

Deze officiële bekendmakingen kunt u vinden op www.overheid.nl. Klik vervolgens op ‘Berichten over uw buurt’. U kunt hier ook kiezen om de officiële bekendmakingen in uw buurt automatisch via een e-mail te ontvangen.

Het in werking treden van de WEP betekent ook dat de bekendmakingen niet meer in het Vaalser Weekblad geplaatst hoeven te worden. Als service naar onze inwoners blijven we de bekendmakingen voorlopig wel nog in het Vaalser Weekblad plaatsen.

Wat verandert er door de nieuwe wet?

De WEP verplicht ons om alle officiële publicaties online te zetten op overheid.nl. Daarom staat er vanaf nu minder informatie bij de publicaties in het weekblad. Bijvoorbeeld alleen nog de locatie en de omschrijving van een omgevingsvergunning of sloopmelding. Ook de toelichting met informatie over bezwaar of beroep vindt u dan niet meer in het weekblad, deze kunt u online terugvinden.

Blijf op de hoogte via ‘Over uw buurt’

‘Over uw buurt’ is een digitale service van de overheid. Via e-mail kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt. Meld u daarvoor aan via overuwbuurt.overheid.nl. U kunt zelf kiezen over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen en binnen welke straal van uw adres.