Bijdrage via Nationaal Rampenfonds aan door overstroming getroffen verenigingen

Bijdrage via Nationaal Rampenfonds aan door overstroming getroffen verenigingen of maatschappelijke initiatieven.

Geplaatst op donderdag 5 augustus 2021

Steun aan verenigingen en maatschappelijke initiatieven

Schade door wateroverlast? Meld u voor een bijdrage uit het Nationaal Rampenfonds!

Afgelopen Juli werden we onaangenaam verrast door het vele water. Niet alleen persoonlijk leed, maar ook veel materiele schade werd veroorzaakt. Aan wegen, aan huizen en wellicht dat ook verenigingen en maatschappelijke instanties getroffen werden met de nadelige gevolgen.

Financiƫle steun

Massaal werd er geld ingezameld, onder andere via giro 777 van het Nationaal Rampenfonds. Dit fonds wil verenigingen en maatschappelijke instanties die door de watersnood getroffen zijn daarom extra financiƫle steun bieden. Die steun geldt voor projecten die bijdragen aan het spoedig herstel van de organisatie en activiteiten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied met als doel het herstellen van schade binnen de gemeenschap.

Aanvraag indienen

Wilt u als vereniging of instantie een aanvraag indienen of meer informatie over deze bijdrage? Ga dan naar de website van het Nationaal Rampenfonds.

  • Deze projectaanvragen kunnen tot 1 oktober 2021 worden ingediend.
  • Er gelden geen minimum of maximum bedragen voor aanvragen.