Bouwstenennotitie Lijn 50 vastgesteld, nu aan de slag met omgevingsvisie

Deze bouwstenennotitie is de basis voor de uiteindelijke omgevingsvisie van de Lijn 50-gemeenten.

Geplaatst op maandag 2 augustus 2021

Op 27 mei, 1 juni en 7 juni hebben de gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals de Bouwstenennotie Omgevingsvisie Lijn 50 vastgesteld. Daarmee is de eerste fase van de Omgevingsvisie Lijn 50 afgerond.

Deze bouwstenennotitie is de basis voor de uiteindelijke omgevingsvisie van de Lijn 50-gemeenten. De omgevingsvisie is een strategische en brede kijk op hoe we in de toekomst in onze regio, gemeenten en wijken willen leven, wonen, werken, verplaatsen en recreëren. Alle gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie op te stellen vanwege de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt.

Bouwstenennotitie

In fase 1 hebben we eerst de belangrijkste ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven in beeld gebracht. Inwoners, stakeholders, experts en belangenorganisaties hebben (digitaal) hun ideeën en visies gedeeld. Wij bedanken iedereen voor de waardevolle bijdrages. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Met behulp van die input hebben we enkele voorstelbare toekomstperspectieven vormgegeven en verwerkt in de bouwstenennotitie. Bekijk de bouwstenennotitie (PDF, 23.3 MB).

De volgende stap: de omgevingsvisie opstellen

Nu de bouwstenen bekend zijn, is het tijd voor fase 2. In fase 2 stellen we de omgevingsvisie op. Ook maken we keuzes over de manier we onze fysieke leefomgeving gaan inrichten, beheren en gebruiken. Daarbij kijken we vooruit tot 2050.

Ook bij het opstellen van de omgevingsvisie gaan wij inwoners vragen om mee te denken. We hopen dat we uw ideeën dan tijdens fysieke ontmoetingen kunnen ophalen. Dit vervolgtraject start in het najaar van 2021.