Lijn 50-gemeenteraden stemmen in met aanpak Verantwoord op weg

De drie gemeenteraden hebben nu ingestemd met de voorgestelde aanpak van verkeersoverlast.

Geplaatst op donderdag 22 juli 2021

In het afgelopen jaar hebben de Lijn 50-gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals uitvoering gegeven aan drie moties over verkeersoverlast en de verkeersleefbaarheid in het Heuvelland. Hoe zorgen we ervoor dat het bonte pallet van gebruikers, zoals fietsers, motorrijders, automobilisten en bestuurders van landbouwvoertuigen, maar ook bijvoorbeeld wandelaars, mountainbikers en ruiters, rekening houdt met elkaar en verantwoord op weg gaat? De drie gemeenteraden hebben nu ingestemd met de voorgestelde aanpak van verkeersoverlast.

Van participatietraject tot raadsbesluit

Deelnemers van het participatietraject en het projectteam hebben samen geconstateerd dat de verkeersleefbaarheid in het Heuvelland onder druk staat. Mensen ervaren verkeersdrukte en geluidsoverlast. Ze vragen meer aandacht voor het landschap, natuur, cultuur, rust en stilte. Ook willen ze een halt toe roepen aan ongewenst en onveilig (verkeers)gedrag met meer handhaving en betere infrastructurele voorzieningen.

Maatregelen op korte en lange termijn

Op basis van onderzoek en een participatietraject is advies gegeven aan de gemeenteraden. De gemeenteraden hebben een uitvoeringsagenda met duurzame maatregelen tot 2030 vastgesteld voor een totaalaanpak van leefbaarheid, natuur en economische vitaliteit én pilots voor de korte termijn. Denk hierbij aan het ervaring opdoen met het tijdelijk afsluiten van wegen voor doorgaand verkeer en bijbehorende handhavingsacties. Deze pilots worden komende weken verder uitgewerkt. Ook de communicatie met direct betrokkenen zal worden opgestart.

Meer informatie

Meer informatie over uitvoeringsprogramma en voorbereidingen pilots voor Verantwoord op weg.