Kent u iemand die een lintje verdient? (1)

Vraag dan een Koninklijke onderscheiding aan voor 2022.

Geplaatst op vrijdag 21 mei 2021

Tijdens de lintjesregen 2021 ontvingen drie inwoners van de gemeente Vaals een Koninklijke onderscheiding, een blijk van waardering voor het werk dat deze vrijwilligers allemaal voor onze gemeente hebben gedaan en nog doen.
Het is steeds een bijzonder feestelijke gebeurtenis, niet alleen voor de gedecoreerden, maar ook voor hun families en vrienden én de organisaties/verenigingen waarvoor zij vrijwilligerswerk verrichten.

Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding ligt de nadruk op iemands maatschappelijke verdiensten. Dat zijn de bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties van iemand. Het gaat erom de “stille krachten” te vinden; de vrijwilliger, het bestuurslid e.d. die jarenlang onbetaald klaarstaat voor de gemeenschap. Wat iemand doet in een betaalde functie, telt alleen mee als aanvullend element; dat geldt ook voor de verdiensten die in het verlengde liggen van het betaalde werk.

Kent u iemand uit uw omgeving die naar uw mening voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van degene die u voor een onderscheiding wilt voorstellen.

Voorstellen voor de Algemene Gelegenheid van 2022 moeten vóór vrijdag 11 juni 2021 zijn ingediend, voorzien van een korte levensomschrijving, een gedetailleerde opsomming van de verrichte functies, de gegevens van ondersteunende aanvragers en ondersteunende en getekende brieven van de aanvragers.
Het is aan te bevelen om vooraf overleg te plegen met het secretariaat van de burgemeester of het voorstel haalbaar is.

U moet er rekening mee houden dat de afhandeling van een aanvraag voor de lintjesregen oftewel de Algemene Gelegenheid ongeveer 10 maanden duurt. De behandeling van een aanvraag voor een Bijzondere Gelegenheid, dus niet tijdens de lintjesregen, duurt minimaal 6 maanden.

Informatie

Op onze website vindt u meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding. Ook de website www.lintjes.nl geeft u veel informatie over dit onderwerp.

Een formulier voor de aanvraag kunt u downloaden via www.vaals.nl, onder ‘Voor inwoners’ en ‘Onderscheiding aanvragen’ of aanvragen bij het secretariaat van de burgemeester. U kunt de aanvraag zelf richten aan de burgemeester van Vaals.
Vermeld, als u de aanvraag per post stuurt, op de envelop: PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK.
Mailen kan naar: d.vandenbooren@vaals.nl.

Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met het Kabinet van de burgemeester, mw. Van den Booren, tel. 043-306 8521.