Overzicht van financiële regelingen dankzij nieuwe folder

Er zijn allerlei financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen. Om een compact overzicht te bieden van die regelingen hebben we de folder ‘Meedoen met een laag inkomen in de gemeente Vaals’ gemaakt.

Geplaatst op woensdag 12 mei 2021

In de folder vindt u per regeling kort en bondig informatie over wat de regeling inhoudt, wie ervan gebruik kunnen maken en hoe u deze regeling kunt aanvragen. In de folder wordt onderscheid gemaakt tussen financiële regelingen voor inwoners tot 18 jaar en inwoners vanaf 18 jaar.

Denk bij financiële regelingen voor inwoners tot 18 jaar bijvoorbeeld aan kinderopvangtoeslag, leerlingenvervoer, Jeugdfonds Sport en het kindgebonden budget. Bij financiële regelingen voor inwoners vanaf 18 jaar kunt u denken aan de individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belasting en zorgtoeslag.

Een gedrukt exemplaar van de folder kan aangevraagd worden via info@vaals.nl. De inhoud van de folder is ook op onze website terug te vinden via www.vaals.nl/ondersteuning-inkomen.

Werkplaats Financiën

Kunt u hulp gebruiken om uw geldzaken op orde te krijgen? Dan kunt u terecht bij de Werkplaats Financiën Vaals. Ondersteuning door de Werkplaats Financiën is gratis en vrijblijvend. U kunt contact opnemen met de Werkplaats Financiën via:

Telefoon: +31 (0)6 - 48 44 27 83
E-mail: wpfvaals@gmail.com