Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Gemeente Vaals onderzoekt alternatieve testmogelijkheden grenspendelaars

Nederland is door de Duitse overheid aangemerkt als gebied met een hoog risico op een coronabesmetting.

Geplaatst op donderdag 8 april 2021

Daarom is het voor inwoners van Nederland sinds dinsdag verplicht om een negatief coronatestresultaat (niet ouder dan 48 uur) op zak te hebben. Voor grenspendelaars gelden uitzonderingen, zij moeten een negatief testbewijs kunnen laten zien dat hooguit 72 uur oud is. Daarnaast geldt een aanmeldplicht vóór de reis naar Duitsland. Uitzonderingen voor die aanmeldplicht zijn er onder andere voor een doorreis en een verblijf tot maximaal 24 uur.

Een uitzonderingspositie op de nieuwe regels voor onze regio blijkt niet mogelijk; Nederland wordt vanuit Duitsland gezien als één geheel en de besmettingscijfers zijn wat betreft de Duitse overheid te hoog.

Testen in Duitsland

Vooropgesteld moet worden dat het belangrijkste advies was en nog steeds is: werk, daar waar het kan, zoveel mogelijk thuis en reis niet. Dat geldt en gold dus al voor bijvoorbeeld een bezoek aan het tankstation of de supermarkt over de grens. Reis alleen bij ernstige familieomstandigheden of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut noodzakelijk is.

Voor een deel van onze inwoners is dat het geval en is reizen noodzakelijk. De nieuwe regels kunnen voor hen vergaande gevolgen hebben. Belangrijk om te weten is dat voor Nederlandse grenspendelaars, scholieren en studenten die in Duitsland werken of naar school gaan, geldt dat er in Duitsland veel mogelijkheden zijn om zich te laten testen. Dit kan zijn bij de werkgever, bij de schoolinstelling of bij één van de testlocaties vlakbij de grens. Kijk voor informatie hierover en testlocaties op de website van Städteregion Aachen.

Alternatieven

Maar niet iedereen kan van die mogelijkheid gebruik maken. Vanuit de gemeenteraad is daarom de vraag gesteld of de gemeente een snelteststraat in Vaals kan realiseren. Om zo’n sneltestresultaat neer te kunnen zetten zijn we afhankelijk van andere organisaties, zoals de GGD Zuid-Limburg. De GGD test echter alleen bij klachten en om het virus op te sporen, niet op voorhand ‘om de samenleving te openen’ (zoals voor een testbewijs voor een bezoek aan Duitsland het geval is). De gemeente is daarom op zoek gegaan naar alternatieven.

Een alternatief dat wellicht snel gerealiseerd zou kunnen worden is een snelteststraat van een commercieel bedrijf. Er is al door een commerciële partij interesse getoond om een sneltestlocatie in Vaals in te richten. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment verder onderzocht. Het is goed om te weten dat de gemeente bij zo’n commerciële partij geen invloed heeft op de testmogelijkheden, kosten van de test en op de testmomenten. Zo kan deze partij bij weinig interesse zelf besluiten om de testlocatie te sluiten.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar andere alternatieven. Zo zijn er in en rondom Aken tal van testlocaties. Als het mogelijk zou zijn voor inwoners uit de gemeente Vaals om zich bij een van die testlocaties (tegen betaling) te laten testen en het bij een politiecontrole voldoende is om een testafspraakbewijs te laten zien, dan zou dat ook al meer mogelijkheden bieden om in het bezit te komen van een testbewijs. Dit verzoek is bij de autoriteiten in Duitsland uitgezet. Omdat het nog niet duidelijk is of de politie reizigers vanuit Nederland een boete kan geven – ook al ben je op weg naar een testafspraak in Aken – raden we dit nu nog niet aan.

Dus voorlopig blijft dus voor de grenspendelaars die geen gebruik kunnen maken van eerdergenoemde testmogelijkheden in Duitsland de optie open om zich bij een commerciële partij in Nederland te laten testen. We hopen dat een van de genoemde alternatieven op korte termijn een oplossing kan bieden, zodat het voor grenspendelaars eenvoudiger wordt om aan een testresultaat te komen. Als er meer duidelijkheid over is zullen we dit via de gemeentelijke kanalen bekend maken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen over de nieuwe regels in Duitsland op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.