Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Verantwoord op weg in het Heuvelland. Denkt en doet u mee?

De gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten (oftewel: de lijn-50 gemeenten) nodigen u uit om mee te praten over de ervaren verkeersoverlast en het samenstellen van een maatregelenpakket voor een economisch vitale, duurzame en leefbare omge-ving.

Geplaatst op woensdag 3 februari 2021

Hoe zorgen we er samen voor dat het bonte pallet van gebruikers, zoals fietsers, motor-rijders en automobilisten, maar ook bijvoorbeeld wandelaars, mountainbikers en ruiters, rekening houdt met elkaar en verantwoord op weg gaat? Inwoners, ondernemers en an-dere belanghebbenden kunnen vanaf 3 februari hun mening en idee├źn delen.

Een vitale, duurzame en leefbare omgeving

Het Heuvelland nodigt uit om te wandelen, te sporten, vakantie te vieren, te wonen en te wer-ken. Het landschap wordt gewaardeerd en alle gebruikers willen hiervan blijven genieten. Toch is het op sommige dagen en sommige plekken best druk en gaan verschillende groepen ge-bruikers elkaar irriteren. De roep voor een totaalaanpak van leefbaarheid, milieu en economi-sche vitaliteit wordt luider.

In het voorjaar van 2020 hebben de gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals (de Lijn-50 gemeenten) moties aangenomen die opdracht gaven voor het onder-zoeken van de ervaren overlast en het samenstellen van een maatregelenpakket voor een economisch vitale, duurzame en leefbare omgeving. De gemeenten hebben hiervoor samen het project Verantwoord op weg opgestart.

Samen aan de slag

De slag naar praktische maatregelen willen de drie gemeentes samen oppakken met inwoners, ondernemers, gebruikers en belangenorganisaties. Wat merkt u zelf thuis, of als u op pad gaat? Hoe kunnen de verschillende gebruikers blijven genieten van het Heuvelland? Welke maatregelen zullen het meeste effect hebben? En aan welke maatregelen wilt u zelf een bij-drage leveren?

Inwoners, ondernemers, gebruikers en belangenorganisaties worden opgeroepen om via www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg mee te denken. Reageren kan tot en met 21 februari 2021.

Planning en resultaten

Op basis van deze input en informatie uit verschillende onderzoeken wordt er medio 2021 een pakket van haalbare en realistische maatregelen aan de drie gemeenteraden aangeboden.

Kijk voor meer informatie op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg