Informatie over het coronavirus (Covid-19)  >

17 maart 2021 Verkiezingen voor de Tweede Kamer

Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.

Geplaatst op donderdag 28 januari 2021

Wat moet u weten?

Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Vanwege corona zullen deze verkiezingen afwijken van dat wat u als kiezer gewend bent. Alle veranderingen vloeien voort uit de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 en hebben tot doel om de verkiezingen op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen; voor u als kiezer, voor de stembureauleden en voor de medewerkers die de verkiezingen in goede banen moeten leiden. Wij zullen u de komende weken regelmatig informeren over de belangrijkste veranderingen.

Wie mag stemmen?

U mag stemmen als u de Nederlandse nationaliteit heeft én 18 jaar of ouder bent.

Op welke wijze kunt u stemmen?

U kunt op 17 maart uw stem fysiek uitbrengen in een stembureau.

Elke kiezer ontvangt uiterlijk 3 maart 2021 een stempas in de brievenbus. Als u op 17 maart gaat stemmen moet u een identiteitsbewijs meenemen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) óf verblijfsdocument. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. Het moet dus minstens geldig zijn tot 18 maart 2016. Zonder identiteitsbewijs kunt u niet stemmen!

Stembureau gemeentehuis voor mensen uit risicogroepen

Een verandering vanwege de maatregelen tegen corona is dat gedurende drie dagen in het gemeentehuis een stembureau wordt ingericht. Dit stembureau is weliswaar een regulier, algemeen toegankelijk stembureau, maar is primair bedoeld om mensen uit de risicogroepen de gelegenheid te geven om op een veilige manier te kunnen stemmen.  Het betreffende driedaagse stembureau is gevestigd in het gemeentehuis, von Clermontplein 15 te Vaals en is geopend van 07.30 tot 21.00 uur op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart.

Hoe machtigt u iemand om voor u te gaan stemmen?

Om uw stem niet verloren te laten gaan als u zelf niet in staat bent om te gaan stemmen, kunt u iemand uit uw eigen omgeving via volmacht machtigen om namens u uw stem uit te brengen.

Er zijn twee mogelijkheden hoe u dit kunt doen:

  1. U vraagt aan iemand die in de gemeente Vaals woont om voor u te gaan stemmen. U plaatst beiden op de achterkant van uw stempas handtekeningen. De gemachtigde die voor u gaat stemmen neemt dan uw stempas mee als hij/zij zelf gaat stemmen. Daarbij dient de gemachtigde zichzelf te legitimeren (geldige ID kaart, paspoort, rijbewijs) en daarnaast (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs van u, de volmachtgever te overleggen.
  2. U vraagt een schriftelijke machtiging aan. Voor een schriftelijke machtiging kunt u een formulier aanvragen bij het KlantContactCentrum via tel.nr.: 043-3068568  of e-mailadres: verkiezingen@vaals.nl o.v.v. ‘volmacht’.  Let op: Na 17.00 uur op 12 maart 2021 is het niet meer mogelijk om een verzoek in te dienen voor een schriftelijke machtiging.

Let op:

  • Een verandering in verband met de maatregelen tegen corona is dat de gemachtigde maximaal 3 volmachten mag meenemen,
  • de volmachtverlening in het stemlokaal is niet toegestaan! U moet dit dus tijdig regelen,
  • het uitbrengen van volmachtstemmen kan uitsluitend in combinatie met het uitbrengen van de eigen stem door de gevolmachtigde!

Briefstemmen

Vanwege de maatregelen tegen corona is het zogeheten briefstemmen verruimd.
Elke kiezer die op de dag van de stemming 70 jaar of ouder is, kan gebruik maken van briefstemmen. Briefstemmen maakt het fysiek uitbrengen van uw stem overbodig. In een volgende publicatie gaan we hier verder op in. Voor nu is het van belang dat elke kiezer die op basis van de Tijdelijke wet mag briefstemmen, alle documenten uiterlijk 3 maart in de brievenbus ontvangt.

Stemmen in een andere gemeente

Als u in een andere gemeente dan de eigen gemeente wilt stemmen, moet u een kiezerspas aanvragen. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur door de eigen gemeente zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier beschikbaar bij de gemeente (model K 6).

Er zijn 2 manieren om een kiezerspas aan te vragen:

  1. Vraag het formulier model K 6 aan bij het KlantContactCentrum via tel.nr.: 043-3068568  of e-mailadres: verkiezingen@vaals.nl o.v.v. ‘formulier aanvraag kiezerspas’. Heeft u bij de aanvraag al een stempas in huis? dan moet u deze bij het verzoek meesturen.
  2. Vraag een  kiezerspas mondeling aan.  U moet dan in persoon naar het gemeentehuis komen en uw stempas meenemen. Dit kan tot uiterlijk 16 maart 2021 om 12.00 uur gedaan worden. Maak wel even eerst een afspraak via tel. 043-3068568.

Meer weten?

Actuele informatie kunt u vinden op de website van de Kiesraad.

Oproep stembureaulid en/of teller!

Wilt u als stembureaulid en/of teller een bijdrage leveren aan het goede verloop van de verkiezingen? Dan kunt u zich aanmelden via e-mailadres: verkiezingen@vaals.nl o.v.v. ‘verkiezingen 2021’.
Stembureauleden en/of tellers ontvangen een digitale training en een (vrijwilligers)vergoeding van € 13,50 per uur.

Let op! Alléén mensen die niet vallen onder de risicogroepen kunnen zich aanmelden

Gelet op het feit dat de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in hoge mate bedoeld is om de risicogroepen zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, kunnen mensen die vallen onder deze risicogroepen niet ingeschakeld worden. Voor het meest actuele overzicht van de risicogroepen verwijzen wij u naar de website van het RIVM.