Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Draag uw onderzoeksonderwerpen aan bij Rekenkamercommissie Vaals

De Rekenkamercommissie wil graag aan inwoners van de gemeente Vaals de mogelijkheid bieden onderzoeksvragen aan te dragen.

Geplaatst op vrijdag 15 januari 2021

Heeft u een onderzoeksvraag die betrekking heeft op gemeentelijk beleid, projecten of een correcte uitvoering daarvan? Stuur dan uw voorstel tot het einde van deze maand naar het e-mailadres: griffie@vaals.nl.

Over de Rekenkamercommissie Vaals

De Rekenkamercommissie is een wettelijk vastgelegde onafhankelijke commissie, die onderzoek doet naar gemeentelijk beleid, projecten of naar een correcte uitvoering daarvan. De Rekenkamercommissie in Vaals bestaat uit drie personen. Dit zijn geen raadsleden of andere personen die betrokken zijn bij het gemeentelijke bestuur.

De te onderzoeken onderwerpen bepaalt de commissie zelf vanuit haar onafhankelijke positie. Dit neemt niet weg dat ook vanuit de gemeenteraad een verzoek kan worden ingediend.

Na inventarisatie van alle onderwerpen zal de commissie voor de komende jaren een keuze maken.