Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Drukte in sneeuwweekend: waarom een gebiedsafsluiting niet aan de orde was

Afgelopen weekend was het druk in onze gemeente. Vele sneeuwliefhebbers zochten in het buitengebied rond Vaals en Vijlen de sneeuw op.

Geplaatst op woensdag 13 januari 2021

De grote toeloop zorgde voor flinke verkeers- en parkeeroverlast. Met verkeersregelaars, politie en het optreden van de BOA’s is zoveel mogelijk geprobeerd om de drukte in goede banen te leiden.

Een veelgehoorde vraag was waarom het hele gebied niet afgesloten werd. Echter, een gebied afsluiten is een zware maatregel waarvoor goede (juridische) argumenten nodig zijn. Om zo’n maatregel in te zetten moet er sprake zijn van ‘(vrees voor het ontstaan van) oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen’. Afgelopen weekend was het weliswaar druk in onze gemeente, maar deze verkeersoverlast en filevorming behoorden niet tot de categorie ‘ernstige wanordelijkheden’.

Een andere reden om het gebied af te sluiten zou het gevaar voor de volksgezondheid kunnen zijn. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als bezoekers van het buitengebied zich massaal niet aan de maximale groepsgrootte zouden houden. En zelfs in dat geval zouden er eerst minder ingrijpende maatregelen (zoals het uitdelen van boetes) overwogen moeten worden, voordat overgegaan kan worden tot afsluiting van een gebied.  Echter, ook van een gevaar voor de volksgezondheid door groepsvorming was dit weekend niet of nauwelijks sprake.

Vorig jaar in april was sprake van een andere situatie. Toen gold een noodverordening van de Veiligheidsregio en kon de voorzitter van de Veiligheidsregio (na overleg met de burgemeesters van alle gemeenten in Zuid-Limburg) vanwege de zogenaamde ‘GRIP 4’-situatie, besluiten een groot gedeelte van het Heuvelland af te sluiten.