Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw 2020-2021

Elk jaar zorgt vuurwerk tijdens de jaarwisseling voor extra drukte op de spoedeisende hulp en bij huisartsenposten.

Geplaatst op vrijdag 18 december 2020

Afgelopen jaar werden op 31 december 2019 en 1 januari 2020 1300 mensen behandeld voor vuurwerkletsel. Maar ook hulpverleners zoals politie en BOA’s moeten tijdens de jaarwisseling vaak optreden bij vuurwerkincidenten. Om de extra druk op de al zwaarbelaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen, is de verkoop en het afsteken van vuurwerk dit jaar verboden.

Voor welk soort vuurwerk geldt het verbod?

Het verbod op het vervoeren, verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het consumentenvuurwerk. Dit verbod geldt in de gemeente Vaals, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Daarnaast is het ook verboden carbid af te schieten.

Wat mag nog wel?

Alleen fop- en schertsvuurwerk (categorie F1-vuurwerk) is nog wel toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.

Wat zijn de straffen voor verboden vuurwerk?

Afhankelijk van hoe zwaar het misdrijf is, krijgt de dader een boete of gevangenisstraf. De minimale boete varieert tussen de €100,00 en de €400,00 en een aantekening in het strafblad. Iemand die meerdere keren de regels overtreedt wordt zwaarder gestraft. Kinderen van 12 tot 18 jaar die consumentenvuurwerk bij zich hebben of afsteken kunnen een Halt-straf krijgen.

Meer informatie

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.