Mantelzorgondersteuning vanaf 1 januari 2021 via WijVaals

Vanaf 1 januari 2021 kunnen mantelzorgers rechtstreeks bij de gemeente Vaals terecht met vragen over mantelzorg.

Geplaatst op woensdag 2 december 2020

Vanaf die datum nemen de medewerkers van WijVaals die taak namelijk over van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Hierdoor wordt de ondersteuning van mantelzorgers uit de gemeente Vaals nog makkelijker bereikbaar en staat deze zo dicht mogelijk bij de mantelzorgers. Daarnaast kan hierdoor een ondersteuningsvraag van een mantelzorger breder bekeken worden. De wensen en zaken waar mantelzorgers tegenaan lopen worden binnen het team WijVaals afgestemd.

Voor de mantelzorgers verandert er in principe niks. Konden mantelzorgers eerst bij het Steunpunt Mantelzorg Zuid terecht voor informatie, advies, begeleiding, praktische hulp en een luisterend oor, vanaf 1 januari kunnen mantelzorgers voor deze ondersteuning terecht bij WijVaals.

Mantelzorg is ontzettend belangrijk voor degene die de mantelzorg ontvangt. Zij kunnen door de mantelzorg hun sociale contacten onderhouden, meedoen aan de samenleving, hun zelfstandigheid behouden of hun wensen en behoeften kenbaar maken.

Heeft u een vraag op het gebied van mantelzorgondersteuning? Dan kunt u vanaf 1 januari contact opnemen met WijVaals via telefoonnummer 043 – 306 85 68 en e-mailadres wijvaals@vaals.nl.

Meer informatie over mantelzorgondersteuning.