Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Ruim duizend deelnemers denken mee over Omgevingsvisie Lijn 50

Ruim duizend inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben tussen 26 oktober en 8 november de online vragenlijst over de omgevingsvisie van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals (de Lijn 50-gemeenten) ingevuld

Geplaatst op maandag 30 november 2020

Onder de noemer ‘Buslijn 2050: deze wil je niet missen!’ zijn de deelnemers bevraagd over hun meningen, ideeën en visies voor de toekomst. De antwoorden leveren waardevolle informatie op voor de omgevingsvisie. Wij bedanken alle deelnemers voor hun bijdrage! 

Resultaten

De resultaten van het online participatietraject worden verwerkt in een bouwstenennotie. Deze notitie levert belangrijke input voor de uiteindelijke omgevingsvisie. Over de bouwstenennotie nemen de Lijn 50-gemeenteraden in 2021 een besluit. Vervolgens wordt de omgevingsvisie verder vormgegeven.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een strategische en brede kijk op hoe we in de toekomst in onze regio, gemeenten en wijken willen leven, wonen, werken, verplaatsen en recreëren. Om tot een goede nieuwe omgevingsvisie te komen is de input van de lokale gemeenschappen van groot belang. De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals werken samen aan deze visie voor de Lijn 50-regio.

Buslijn 2050 bedankt