Zilveren Erepenning gemeente Vaals voor Jos Lambrichts

Burgemeester Harry Leunessen en gemeentesecretaris John Bertram reikten afgelopen vrijdag de Erepenning in zilver uit aan Jos Lambrichts, directeur van woningstichting Krijtland Wonen.

Geplaatst op maandag 2 november 2020

Jos Lambrichts, hét boegbeeld van de woningstichting, verlaat Vaals en Krijtland Wonen en mag trots zijn op het feit dat hij een positieve stempel heeft weten te drukken op de sociale huisvesting in de gemeente Vaals!

38 jaar

Jos Lambrichts heeft zich 38 jaar lang ingezet voor de volkshuisvesting in de gemeente Vaals en de laatste twee jaar ook in Gulpen-Wittem. Hij heeft gezorgd voor een aanbod van kwalitatief goede woningen in de sociale huursector. Jarenlang verklaarde de voorzitter van de Huurdersorganisatie dat er vanuit de huurders van de Woningstichting geen klachten waren. De huurder was tevreden en dat was te danken aan de pragmatische en gedreven wijze waarop dhr. Lambrichts de organisatie aanstuurde en contacten onderhield.

Vastgoed projecten

Jos Lambrichts heeft altijd veel oog en oor gehad voor de signalen en wensen van zijn
huurders en de gemeente Vaals als partner. Zijn aanpak en toegankelijkheid voor iedereen heeft al die jaren geleid tot grote tevredenheid over de woon- en leefomgeving van een grote groep inwoners van de gemeente Vaals. Zo zijn de Wozoco’s in Vijlen, Vaals en Lemiers, het plan Vijlen Zuid-Oost en kort geleden nog het Kerkveld Vaals dankzij Jos Lambrichts mooie projecten geworden waar de gemeenschap Vaals veel plezier aan beleeft. Ook de bijdrage die hij geleverd heeft aan de kwalitatieve opwaardering van het Koningin Julianaplein in het centrum van Vaals is een belangrijke mijlpaal geweest.

Leefbaarheid en voorzieningen

Jos Lambrichts erepenning uitreikingOnder de bezielende leiding van Jos Lambrichts werd niet alleen in vastgoed geïnvesteerd maar ook in de leefbaarheid en voorzieningen voor zijn huurders. Dat alles werd mogelijk gemaakt tegen betaalbare huren. Zo werden projecten gerealiseerd voor het verbeteren van de kwaliteit van de woningvoorraad. De ene keer door sloop en nieuwbouw, de andere keer door grootschalige renovatie. Er werd ook geïnvesteerd in groenvoorziening en bewonersintiatieven werden gestimuleerd. Voorbeelden zijn onder andere het beheer en onderhoud van de openbare ruimte rondom wooncomplexen, speeltuinen, zomerkampen voor de jeugd en een jeu de boules baan.