Gemeenten samen aan de slag met drukte in het buitengebied

De gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals gaan gezamenlijk aan de slag met de verkeersdrukte in het heuvelland.

Geplaatst op donderdag 29 oktober 2020

Aanleiding hiervoor zijn voorstellen die de gemeenteraden van de drie gemeenten los van elkaar aangenomen hebben. In die voorstellen geven de raden aan dat ze zien dat inwoners van het buitengebied overlast ervaren en dat de zogenaamde verkeersleefbaarheid onder druk staat. Oorzaken zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast en verkeersonveiligheid.

De colleges van burgemeester en wethouders hebben de opdracht gekregen om de ervaren overlast in het buitengebied te onderzoeken en samen met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden maatregelen voor te stellen om de verkeersdrukte terug te dringen. Op dit moment onderzoeken we hoe we deze stakeholders in dit proces kunnen betrekken, rekening houdend met de COVID-19 maatregelen. Zodra dat duidelijk is informeren wij u daarover.