Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Evaluatie verkeersproef Vijlen: voorlopig geen 30 km-zone

Van eind mei tot en met september is in Vijlen een proef uitgevoerd met een 30 km/u-zone.

Geplaatst op vrijdag 16 oktober 2020

Daarbij zijn onder andere zogenaamde ‘straatjuwelen’ (halve maan met paaltje) ingezet. De afgelopen weken zijn de resultaten van de proef op basis van reacties van aanwonenden, gebruikers van de weg en snelheidsmetingen geëvalueerd.

Uit de evaluatie komt naar voren dat door de tijdelijke maatregelen de gemiddelde snelheid met 14 km per uur is teruggebracht naar 34 km per uur. Wat opvalt bij de reacties van aanwonenden is dat de mening over de vraag of de straat een 30 of 50 km-zone moet zijn, min of meer gelijk verdeeld is. In de digitale enquête is 58,5 % voor een 30 km-zone; in de reacties van niet-aanwonenden is een meerderheid juist voor een 50 km-zone.

Waar zo goed als alle mensen die gereageerd hebben het over eens zijn, is dat de ‘straatjuwelen’ géén bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Op drukke momenten maken die de situatie juist minder veilig. Verder komt opvallend vaak naar voren dat vooral fietsers en brommers/scooters voor de meeste verkeersonveiligheid en overlast zorgen.

Conclusie

Uit alle reacties concludeert het college van burgemeester en wethouders dat een goed werkende 30 km-zone met relatief simpele maatregelen – zoals de ‘straatjuwelen – niet mogelijk is. Een goed werkende 30 km-zone kan alleen gerealiseerd worden met grote aanpassingen aan de hele weg. Echter, een reconstructie van deze weg staat de komende jaren niet op de planning. Er is ook weinig tot geen ruimte om bij dit soort grote projecten/aanpassingen met die planning te schuiven. Daar komt bij dat de huidige financiële situatie van de gemeente op dit moment geen enkele ruimte biedt om het alsnog in de planning op te nemen. Zodra er planmatig en financieel wél ruimte ontstaat om de weg grootschalig opnieuw in te richten, zal de optie voor een eventuele 30 km-zone opnieuw aandacht krijgen.

Suggesties

Los van deze proef en het uitvoeren van een grootschalige reconstructie, hebben de reacties van aanwonenden en gebruikers wel een aantal waardevolle, kleinere en relatief eenvoudig uit te voeren suggesties voor de weg opgeleverd. We gaan bekijken of een aantal van die suggesties wél op kortere termijn uitgevoerd en gefinancierd kunnen worden vanuit de regulier beschikbare budgetten voor het onderhoud van wegen.