Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Behoeftepeiling woonwagenstandplaatsen

Op 23 juni heeft het college van B en W kennis genomen van de behoeftepeiling woonwagenstandplaatsen. Directe aanleiding is het rijksbeleidskader Gemeentelijk Woonwagen- en Standplaatsenbeleid (juli 2018). Doel van het rijksbeleidskader is het beschermen van woonwagenbewoners tegen discriminatie, het waarborgen van hun (culturele) rechten en het bieden van rechtszekerheid en duidelijkheid.

Geplaatst op woensdag 24 juni 2020

In Limburg is de behoeftepeiling door de Limburgse gemeenten gezamenlijk opgepakt met logistieke ondersteuning door de provincie Limburg. Het bureau Companen heeft de inventarisatie uitgevoerd. De behoeftepeiling geeft een beeld van de aanvullende behoefte aan standplaatsen zoals die naar voren is gekomen middels enquêteonderzoek. Daarbij is, op basis van verhuiswensen die zijn aangegeven in de enquête, een inschatting gemaakt van de actuele behoefte op korte termijn (binnen 2 jaar), op middellange termijn (tussen 2 en 5 jaar) en op de lange termijn (langer dan 5 jaar) tot aan 2030.

Vaals heeft momenteel 14 standplaatsen verdeeld over 2 locaties: 4 standplaatsen voor woonwagens aan de Mommegats en 10 standplaatsen voor chalets aan de Seffenterstraat. De aanvullende behoefte aan standplaatsen voor Vaals bij het scenario 'verhuiswens ja' ('harde vraag') bedraagt 8 standplaatsen tot 2030; bij het scenario 'verhuiswens ja en misschien' ('harde en zachte vraag') bedraagt het totaal aan standplaatsen 16 tot 2030.

Het college zal de resultaten van de behoeftepeiling gebruiken als input voor een uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit de Lokale Woonvisie. Het streven is om het uitvoeringsprogramma eind 2020 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.

Bekijk de behoeftepeiling (PDF, 1.6 MB) en de bijlage (PDF, 1.6 MB).