Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Gemeente pakt overlast eikenprocessierups aan

De eikenprocessierups trekt zich weinig aan van de coronacrisis. De komende maanden is de harige rups opnieuw in eikenbomen te vinden.

Geplaatst op vrijdag 24 april 2020

De brandharen van de rups zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. De gemeente neemt daarom maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

In de gemeente Vaals staan zo’n 1000 eiken. Een groot deel van deze eiken staat langs wegen, fietspaden en in de nabijheid van huizen. De aanpak van de eikenprocessierups richt zich op de gebieden waar inwoners de grootste risico’s lopen; drukke fiets- en voetpaden, rondom scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra, publieke gebouwen en bij sportvelden en parkeerplaatsen.

Preventieve bestrijding


Om de overlast te minimaliseren wordt de eikenprocessierups preventief bestreden: in het stadium vóór de ontwikkeling van de brandharen. De bestrijding gebeurt door een bespuiting met een biologisch middel dat alleen de rups bestrijdt en volledig onschadelijk is voor dier en mens. Het middel wordt niet gebruikt in gebieden die door ‘De Vlinderstichting’ zijn aangemerkt als beschermingsgebied.

In de komende weken worden de eikenbomen bespoten waarbij er wordt begonnen binnen de bebouwde kommen. Wegzuigen nesten


Inwoners die desondanks overlast ondervinden van de eikenprocessierups kunnen dit melden bij de gemeente. In juni en juli worden de nesten door een gespecialiseerd bedrijf weggezogen op plekken waar meldingen zijn gedaan. 

Wat is eikenprocessierups?


De eikenprocessierups is de rups van de eikenprocessievlinder (nachtvlinder). De vlinder legt in het vroege voorjaar haar eitjes, vooral in zomereiken. De overlast wordt veroorzaakt door de brandharen van de rupsen. De brandharen kunnen zeer irritant zijn voor mens en dier.

Meer weten?


Voor meer informatie over de eikenprocessierups, onder meer hoe u eikenprocessierupsen kunt melden bij de gemeente en wat u zelf kunt doen bij overlast, kijk op de pagina over de eikenprocessierups.

Meldingen 


U kunt de gemeente helpen met de bestrijding van de eikenprocessierups. Wanneer u eikenprocessierupsen ziet, kunt u dat doorgeven aan de afdeling openbare ruimte van de gemeente Vaals. Dit kan via het telefoonnummer (043) 3068598 of via de email p.meessen@vaals.nl.