Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Zuid-Limburg hard geraakt door corona: 5,4 miljoen euro verlies per dag

Visit Zuid-Limburg en Maastricht Marketing adviseren over hersteloffensief

Geplaatst op donderdag 16 april 2020

Anya Niewierra (directeur Visit Zuid-Limburg) en Leontien Mees (directeur Maastricht Marketing) hebben een advies opgesteld om bij een (eventueel gefaseerde) opheffing van de Corona lockdown direct een uitvoeringsplan in werking te stellen om de toeristische sector van Zuid-Limburg er economisch gezien weer bovenop te helpen.

Van alle bedrijfstakken wordt de toeristische sector het hardst geraakt door deze crisis. Zuid-Limburg is de oudste toeristische bestemming van Nederland en economisch erg afhankelijk van het toerisme met een omzet van €2,2 miljard per jaar en 22.210 directe arbeidsplaatsen. De economische schade voor Zuid-Limburg tot 28 april berekenen zij in hun analyse op bijna een kwart miljard euro. Dat is een direct economisch omzetverlies van €5,4 miljoen euro per dag in de toeristische sector. Maar de schade is vele malen groter, want niet alleen de toeristische sector wordt geraakt. Ook bakkers, slagers, boeren, verenigingen en bedrijven die leveren aan het toerisme verliezen inkomen.

Anya Niewierra: “Gezien de enorme omvang van de toeristische bedrijfstak in Zuid-Limburg, is het nu cruciaal om zo snel mogelijk met een goed doordacht en breed gedragen hersteloffensief te komen. We kunnen daar niet mee wachten tot we horen dat we open mogen. Als straks het startsein klinkt, moeten we meteen kunnen handelen.”

Brede en gedragen visie

Beide directeuren stellen daarom voor om de recent verschenen Visie Bestemming Zuid-Limburg 2030 als basis te nemen voor het hersteloffensief. Deze integrale visie – momenteel in vaststellingsfase bij de zestien gemeenten – bouwt voort op de nationale denklijn ‘Waardevol Toerisme’ (2019, Raad voor de Leefomgeving) en wortelt in een sterke regionale samenwerking. De pijlers van deze visie zijn, kwaliteit, verleiden, beleving, vernieuwing en ondernemerschap.

Beide directeuren adviseren om het hersteloffensief te laten leiden door de voorzitters van de twee teams die verantwoordelijk waren voor de opstelling van de visie Bestemming Zuid-Limburg 2030, te weten: Pieter Meekels (Voorzitter Bestuurlijk Overleg Economie) en Toine Gresel (Voorzitter Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap). “Samen met Provincie Limburg hebben deze teams immers al bewezen tot daden te kunnen komen mét moedige keuzes. De kennis en de positieve chemie van deze groep moeten we nu opnieuw aanspreken.”, stellen Niewierra en Mees in het rapport.
“Wij pleiten daarbij voor een gestructureerde aanpak, waarbij wij vasthouden aan de kracht van onze regio en de herbezinning op de keuzes die wij het afgelopen jaar tijdens het opstellen van de visie Bestemming Zuid-Limburg 2030 hebben gemaakt”, aldus Leontien Mees.
Anya Niewierra vult aan: “We moeten nu vooral voorkomen dat we vervallen tot de strategie van ‘een vliegende kraai vangt altijd wat’.”

Advies aan de Nederlandse regering

In hun herstelplan beschrijven beide directeuren ook vijf opgaven voor de Nederlandse regering, zoals een Deltaplan Toerisme, het organiseren van liquiditeit voor ondernemers, het garanderen van de financiële slagkracht van de toeristische gemeenten, het inzetten van het vakgebied massapsychologie bij het begeleiden van de burgers na de lockdown en betere data over bezoekersstromen in de regio’s.

Bekijk het rapport ‘Zuid-Limburg, Duurzaam door de Crisis’ van Anya Niewierra en Leontien Mees.