Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Leden voor de Adviescommissie Stadspromotie-Evenementen gezocht!

Bent u begaan met de ontwikkeling en promotie van de hele gemeente Vaals? Heeft u visie op en inzicht in evenementen en de waarde voor de gemeenschap? Bent u in staat te adviseren in het belang van de gemeenschap? Vertegenwoordigt u de ondernemers of verenigingen van de gemeente Vaals? Heeft u ervaring met cultuur, maatschappij en/of sport? Dan bent u de geschikte kandidaat voor de nieuwe Adviescommissie Stadspromotie-Evenementen!

Geplaatst op donderdag 16 januari 2020

Met het nieuwe Stadspromotie- en Evenementenbeleid beschikt de gemeente over extra subsidiemogelijkheden om te investeren in de aantrekkelijkheid en de herkenbaarheid van Vaals en in evenementen op het gebied van kunst, cultuur en/of sport.

Het nieuwe beleid moet verbinden en de Vaalse trots aanspreken. Uw visie is daarbij van belang. Daarom richt de gemeente een adviescommissie voor stadspromotie en evenementen op.
De adviescommissie bestaat uit vijf personen en moet een vertegenwoordiging zijn van de ondernemers en verenigingen van de hele gemeente Vaals. Daarnaast nemen enkele leden van de Vaalse Verbinders (voortgekomen uit onderzoek Stadspromotie) deel aan deze commissie en een vertegenwoordiger van de stuurgroep evenementen (deze levert nu adhoc een adviesrol).

Indien u voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven gesteld, kunt u zich aanmelden voor deze commissie. Het college van burgemeester en wethouders draagt de leden aan de gemeenteraad voor, waarna de raad de leden voor een periode van vier jaar benoemt. Bij de voordracht verdienen kandidaten met aantoonbare ervaring de voorkeur. Ook wordt gekeken naar een goede verdeling/vertegenwoordiging van de gehele gemeente en alle belanghebbenden.

Taak adviescommissie

Indien initiatiefnemers een beroep doen op de subsidie Stadspromotie-Evenementen wordt dit initiatief voorgelegd aan de adviescommissie. De commissie toetst of het initiatief voldoet aan de vier V’s van Vaals (verbinden, vertellen, verleiden en versterken) en of het meerwaarde heeft voor de gemeenschap. Vervolgens brengt de commissie hier schriftelijk advies over uit aan het college van B en W. Op basis van dit schriftelijke advies neemt het college uiteindelijk een besluit over de toekenning van de subsidie en de hoogte hiervan.

Als u meer informatie wenst of zich wilt aanmelden voor deze commissie, kunt u een email sturen naar info@vaals.nl. Aanmelden kan tot 10 februari. De gemeenteraad neemt een besluit op 30 maart 2020.