Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Zet uw afval niet te vroeg buiten

U mag uw afval (GFT, huisvuil, PMD en oud papier) niet te vroeg buiten zetten. Toch zien Rd4 en de gemeente dat veel inwoners en mogelijk ook niet-inwoners met name de PMD-zakken veel te vroeg buiten zetten. Soms wel weken voordat het afval wordt opgehaald. Dit zorgt voor een verstoord en rommelig straatbeeld.

Geplaatst op vrijdag 27 december 2019

Alle inwoners wordt daarom nadrukkelijk verzocht om afval pas op z’n vroegst de avond voorafgaande aan de inzameldag aan de straat te zetten. Als inwoners zich aan deze afspraak houden, levert dat voor iedereen een prettige leefomgeving op. Via de Milieu App kunt u eenvoudig een melding instellen op de op de dagen (voor)dat het afval wordt opgehaald.

Vanaf het eerste kwartaal van 2020 zal strenger opgetreden worden tegen het foutief aanbieden van afval en zal dit als economisch delict behandeld worden.