Vuurwerkverbod diverse gebieden in Vaals

Graag willen wij u erop attenderen dat het afsteken van vuurwerk verboden is in de volgende gebieden.

Geplaatst op vrijdag 27 december 2019

Kern Vaals

  • Het Prins Willem Alexanderplein;

  • Zorgcentrum Langedael (achterzijde park laag gelegen gedeelte);

  • Voetgangerstunnel tussen de Bloemendalstraat en het St. Jozefplein;

  • Voormalig Esso Tankstation;

  • Shell Tankstation;

Hiertoe is besloten omdat zich binnen deze gebieden een zorgcentrum, winkelcentra en tankstations bevinden, waarbij het niet gewenst is dat in de directe omgeving vuurwerk wordt afgestoken vanwege overlast en gevaar.

Stiltegebieden Vaals

Het afsteken van vuurwerk in een stiltegebied is verboden. Stiltegebieden zijn beschermd vanuit de provinciale omgevingsverordening Limburg (artikel 2.22). De provincie is daarin het bevoegd gezag.

Voetgangers- en fietstunnel Vaals afgesloten vanaf 31 december 2019

Vanwege vuurwerkoverlast wordt de voetgangers- en fietstunnel (die de Bloemendalstraat met het St. Jozefplein verbindt) afgesloten vanaf 31 dec. tot 1 jan. 2020.