Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Resultaten onderzoek woonbehoefte

In oktober hebben alle huishoudens in de gemeente Vaals een brief ontvangen met een link naar een vragenlijst over woonbehoefte. De resultaten van dat onderzoek vindt u hier.

Geplaatst op woensdag 20 november 2019

In totaal 360 huishoudens uit de gemeente Vaals vulden de vragenlijst in. Kijkende naar de uitkomsten van de woonwensen op basis van de enquête valt de onderzoekers op dat de oriëntatie op de koopvoorraad sterker is. Met uitzondering van 65-plussers geven relatief veel woningzoekendende voorkeur voor een koopwoning. Per huishoudenstype valt op dat:

  • 65-plussers zijn vooral op zoek naar een huurappartement gevolgd door een koopappartement. De wens sluit redelijk aan bij de feitelijke verhuisbewegingen uit het verleden.
  • Starters geven aan op zoek te zijn naar een huurappartement of een 2-onder-1-kap koopwoning. Opvallend is dat geen van de thuiswonende jongeren aangeeft een rijwoning te zoeken. Dit zou je wel verwachten vanuit het perspectief van betaalbaarheid.
  • Huishoudens tot 65 jaar zijn sterk georiënteerd op vrijstaande koopwoningen of een huurappartement. In de afgelopen jaren is deze groep overigens relatief weinig naar een koopwoning verhuisd.
  • Bij gezinnen valt op dat een groot deel de voorkeur geeft aan een vrijstaande woning.

Kijkende naar de gewenste prijsklassen dan is de vraag naar huurwoningen met een huur boven de €720 per maand zeer beperkt. Alleen ouderen geven relatief vaak aan interesse te hebben in dit segment. Starters zoeken vooral een koopwoning in het segment tot €200.000 of een huurwoning tot €720 p.m. Gezinnen en één/tweepersoonshuishoudens tot 65 jaar richten zich vooral op koopwoningen tussen €200- €300.000 en huurwoningen tot €720 p.m. Ouderen zoeken huurappartementen tot €720, of een koopappartement.

De volledige rapportage van het onderzoek is via deze link te bekijken. (PDF, 2.3 MB)