Adoptietegel voor boomtuintjes

Speciaal voor een van de eerste beheerders van een boomspiegeltuintje legt wethouder John Coenen de adoptietegel in de Laatbankstraat te Vaals.

Geplaatst op vrijdag 15 november 2019

AdoptietegelSinds 2016 kunnen inwoners van de gemeente Vaals zelf boomspiegeltuintjes, ook wel boomtuintjes genaamd, inrichten en onderhouden. Boomtuintjes zijn kleine plantsoentjes die aangelegd kunnen worden in de plantvakken rondom de stam van de gemeentelijke bomen in de stoep. Idealiter heeft een boomtuintje de afmeting van de kruin van de boom. In overleg met de gemeente kan er maatwerk plaatsvinden met betrekking tot andere groenlocaties.

Naar aanleiding van publicaties in het Vaalser Weekblad,  meldde de heer Vink zich in augustus 2017 als allereerste inwoner bij de gemeente met de vraag wat nou precies de mogelijkheden waren. Een afspraak was snel gemaakt en reeds in september van datzelfde jaar werd een stuk groen aan de Laatbankstraat overgedragen aan de heer Vink.

Adoptietegel

Dinsdag 5 november was het dan eindelijk zover: met respect en waardering werd de adoptietegel voor deze eerste boomtuinbeheerder van Vaals voor deze gelegenheid door wethouder John Coenen zelf gelegd.  “Hoewel het jaargetijde natuurlijk niet ideaal is voor de complete beleving van een mooi stukje groen-in-eigen-onderhoud, blijkt dat burgers en de gemeente Vaals samen tot iets moois kunnen komen”, aldus wethouder Coenen. Niet alleen voor de kantonniers is het nu duidelijk dat dit stuk groen onderhouden wordt door een burger, dhr. Vink in dit geval. Ook voor andere burgers is nu zichtbaar wie er ‘achter het onderhoud’ van dit mooi aangelegde plantsoentje schuilgaat.

De spelregels

Inwoners van de gemeente Vaals kunnen zonder aanvraag of toestemming een boomtuintje beginnen. U bent vrij om naar eigen inzicht, of samen met andere bewoners in uw straat, een geveltuintje of boomspiegeltuin in te richten. Wilt u zo uw straat kleuriger en aantrekkelijker maken, dan mag u er planten of bollen inzetten. Er zijn wel een paar spelregels:

  • Als u huurt: overleg eerst met de verhuurder of huiseigenaar;
  • De geveltuin mag max. 60 cm breed zijn;
  • Houdt min. 90 cm vrij tussen de rand van de geveltuin en de rand van de stoep of obstakels zoals paaltjes, borden of palen. Let op: deze afstand geldt ook in de hoogte!;
  • Zorg dat de stoep niet verzakt b.v. door met de verwijderde stoeptegels een rand te maken),
  • Gebruik geen giftige planten of sterk groeiende heesters.

Als het geveltuintje of de boomtuintje gaat groeien, houdt u dan eventuele ontluchtingsroosters, openbare verlichting, straatnaambordjes en de doorgang voor voorbijgangers minstens 90 cm vrij, ook in de hoogte.

Maak uw boomtuintje zichtbaar

Heeft u een boomtuintje aangelegd? Laat dit dan aan de gemeente weten! Als u de locatie van uw boomtuintje doorgeeft dan legt de gemeente een adoptietegel bij uw boomtuintje. Zo weet iedereen: hier wordt getuinierd!

Op dit moment zorgen al dertien inwoners van de gemeente Vaals zelf voor het onderhoud van hun boomspiegel of ander stukje groen in hun straat.

Wilt u een boomtuintje of een geveltuintje beginnen in uw straat, of heeft u ideeën of vragen hierover? Bel dan met Astrid Kirpenstein, wijkmanagement gemeente Vaals, op 043-3068568. Zij maakt zo spoedig mogelijk een afspraak om samen uw plan te bespreken.