Forse woningsluiting door burgemeester

Burgemeester Van Loo sloot op 14 oktober een woonhuis gelegen aan De Lange Akker 228 te Vaals voor de maximumduur van twee jaar.

Geplaatst op donderdag 31 oktober 2019

Op 25 juli werd op het Prins Willem Alexanderplein in Vaals een man aangehouden voor een diefstal van een helm. Het verdere onderzoek van de recherche wees uit dat de man ook verdacht werd van een straatroof in Bocholtz. Op dinsdag 10 september is de man in zijn woning aangehouden.

Tijdens de doorzoeking in die woning werd een hoeveelheid hard-softdrugs en enkele duizenden euro's aangetroffen. De aanwezige vader en broer van de verdachte zijn daarna ook aangehouden.
De woning werd voor de maximaalduur van 24 maanden gesloten op grond van artikel 13b van de Opiumwet en het Damocles-beleid van de gemeente. Burgemeester Van Loo hecht zeer aan de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Vaals. Hij accepteert onder geen beding de aanwezigheid, productie en verhandelen van verdovende middelen en de bijbehorende criminaliteit en brandgevaar. Hierop wordt strikt gehandhaafd in samenwerking met netwerkpartners als politie, woningstichting, energie en waterleverancier.

Recidive

Het was de derde keer binnen twee jaar dat de burgemeester een pand sluit na de vondst van drugs bij deze verdachte. Op 13 augustus 2018 werd de woning aan de Maastrichterlaan 114D te Vaals voor de duur van 3 maanden gesloten. Op 29 augustus 2018 werden eveneens verdovende middelen aangetroffen in de woning van de verdachte waarna de woning Maastrichterlaan 17b te Vaals voor een periode van 6 maanden werd gesloten.

De sluiting van panden is erop gericht een aantal doelen te bereiken, zoals de bekendheid van het pand als drugsadres teniet te doen. Maar ook om een signaal af te geven dat de geconstateerde feiten onacceptabel zijn. Hiermee wil men ook een verdere aantasting van het woon- en leefklimaat voor de omgeving voorkomen. Zichtbare sluitingen zijn ook een signaal naar drugscriminelen en bewoners dat handhavend wordt opgetreden tegen drugscriminaliteit.

Wettelijk kader

Artikel 13b van de  Opiumwet geeft een burgemeester de bevoegdheid over te gaan tot het opleggen van een last onder bestuursdwang indien in woningen drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Dit betekent dat hij bevoegd is om over te gaan tot het sluiten van een woning als in of vanuit die woning sprake is van verkopen, afleveren of verstrekken of daartoe aanwezig hebben van soft- en harddrugs in de zin van de Opiumwet.

Bescherm je als verhuurder

Als (particulier) verhuurder kun je je beschermen tegen huurders met een slechte staat van dienst. Vraag om een verhuurdersverklaring. Dit is een schriftelijke mededeling van de vorige verhuurder waarin staat of kandidaat huurder de huurperiode bijvoorbeeld huurachterstand heeft gehad of dat hij andere vormen van ‘wanprestatie’ heeft gepleegd, zoals onbevoegde onderverhuur, het veroorzaken van overlast of het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd was. Een verhuurdersverklaring afgeven of vragen mag altijd. Als deze niet overlegd kan worden door de nieuwe huurder, …
Onderzoek de achtergrond van een nieuwe huurder. Neem in de huurovereenkomst op dat je periodiek de woning inspecteert, bijvoorbeeld ten behoeve van technisch onderhoud. Maar blijf vooral met je huurder in contact.

Maak drugs in jouw buurt kansloos

Drugshandel, wietteelt of de productie van andere drugs raakt jou als buurtbewoner altijd. Bijvoorbeeld door overlast van stank en vervuiling. En verloedering van de buurt, het geeft een gevoel van onveiligheid, voor jezelf en je kinderen. Het kan nog erger. Een woning in een buurt met drugscriminaliteit is moeilijk te verkopen en wordt minder waard. Als je naast een drugslab-, wietplantage woont, is er brand-, explosie of verstikkingsgevaar.

Zet je buurt dus niet op het spel door drugs in je omgeving toe te staan. Meld het gewoon. Beter voor je buurt. Beter voor jezelf.

Ben alert, volg je onderbuikgevoel

Vermoed jij dat er drugshandel, wietteelt of productie van drugs in jouw buurt plaatsvindt?
Houd jouw buurt veilig met één telefoontje. Neem contact op met de politie via telefoonnummer: 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem, via telefoonnummer: 0800-7000.

Melden helpt, altijd!

De politie onderneemt altijd actie op basis van jouw melding. Wat die actie is hangt af van de situatie. Soms merk je daar zelf niets van. Bijvoorbeeld dat er achter de schermen meer aanwijzingen worden verzameld. Laat je dus niet ontmoedigen. Melden heeft altijd zin.

Melden is veilig

Durf je verdachte situaties niet te melden omdat je bang bent dat mensen er achter komen? Weet dan dat de politie zorgvuldig omgaat met je informatie en verdachten niet vertelt wie de tipgever is. Wil je volledig anoniem blijven, dan kan je bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.