Concept programmabegroting 2020 ter inzage

Op grond van artikel 190 van de Gemeentewet brengt het College van B&W hierbij ter kennis dat vanaf heden tot de dag van de behandeling in de raadsvergadering van 11 november aanstaande, de concept programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 – 2023 ter inzage is gelegd.

Geplaatst op dinsdag 22 oktober 2019

In de begroting 2020 leest u wat de gemeente de komende jaren wilt bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel kosten daarmee gemoeid zijn. De begroting 2020 ligt ter besluitvorming voor in de gemeenteraad van 11 november aanstaande.

Concept programmabegroting 2020 - meerjarenraming 2021 - 2023 (PDF, 2.6 MB)