Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Activiteitenplein aangepast

Om de overlast te beperken wordt het activiteitenplein achter de brede school eind juli aangepast. De hoge ballenvanger en het doel aan de zijde van de parkeerplaats worden weggenomen. Op het geasfalteerde speelveld worden lijnen in verschillende kleuren aangebracht die het mogelijk maken en ook uitdagen om andere balspelen te doen.

Geplaatst op woensdag 10 juli 2019

Dinsdag 2 juli hield wethouder Paul de Graauw een buurtgesprek ter plekke. Het betrof de overlast die al jaren wordt ervaren door omwonenden. In de achterliggende periode hebben de gemeente, maar ook omwonenden zelf, de jongerenwerker, buurtsportcoach, ambtenaren en BOA’s, herhaaldelijk getracht in gesprek met de overlast veroorzakende jongeren tot een oplossing te komen. Een appèl op begrip voor het woongenot van omwonenden en wat meer aangepast gedrag heeft helaas niet geleid tot een duurzame oplossing.

Natuurlijk onderschrijft de gemeente het belang van speelruimte en spelfaciliteiten voor jongeren. Maar ook respecteert de gemeente het woongenot van haar inwoners.

Met de bedoeling deze beide belangen korter bij elkaar te brengen werd gekozen voor een buurtgesprek. Een twintigtal omwonenden en jeugdige voetbalspelers waren gekomen. Maar ook betrokken ambtenaren, de BOA sociaal domein, de buurtsportcoach, vertegenwoordigers van de basisscholen en de Stichting Speelgelegenheden Vaals waren hierbij aanwezig.

De aanwezigen spreken zich uit voor de optie om de ballenvanger en het doel aan de zijde van de parkeerplaats weg te nemen. Nieuw worden op het geasfalteerde speelveld lijnen aangebracht die het de jeugd mogelijk maken en ook uitdagen om andere balspelen te doen zoals panna, pannavoetbal en voetvolley. De aanvang van de werkzaamheden is gepland in week 31.