Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Bewonersonderzoek: inwoners Zuid-Limburg zien toeristen graag komen

Een meerderheid van de inwoners van de Zuid-Limburgse gemeenten Vaals, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul ziet toeristen graag komen. Dat blijkt uit een enquête van het Belgische onderzoeksbureau Toerisme Vlaanderen onder 2400 Zuid-Limburgers in opdracht van de Provincie Limburg. Doel van het onderzoek was het draagvlak voor toerisme te meten.

Geplaatst op dinsdag 26 februari 2019

De ondervraagden gaven afgelopen zomer antwoord op tientallen vragen en stellingen over onder meer economische impact, overlast en gewenste ontwikkelingen. Het algemene beeld is positief, zo blijkt uit de conclusies. Uit het onderzoek blijkt dat veel draagvlak onder de inwoners bestaat voor toerisme: 6 op de 10 inwoners zegt het toerisme in hun gemeente te steunen, 7 op de 10 wil dat hun gemeente een toeristische bestemming blijft. De Zuid-Limburgers blijken bovendien ware ambassadeurs te zijn want 3 op de 4 inwoners zegt toeristen graag te helpen als ze een vraag hebben.

Vaals

De inwoners van Vaals staan overwegend zelfs positiever ten opzichte van toerisme in vergelijking tot de inwoners van de andere gemeenten. Zo geeft 81% (tegen 72% als gemiddelde score) van de inwoners van Vaals aan dat de eigen gemeente een toeristische bestemming moet blijven. Ook geeft 66% (tegen 58% gemiddeld) aan toerisme te steunen en het belangrijk te vinden dat toerisme in de eigen gemeente een prominente rol blijft spelen.

Wethouder Jean-Paul Kompier: “Het is mooi dat dit rapport aantoont dat er draagvlak onder de bewoners is. Dat onze bewoners toerisme zelfs meer omarmen dan de inwoners van de andere gemeenten maakt me trots. Dat er aandachtspunten zijn is logisch. Hiervoor staan we als Zuid-Limburg gezamenlijk aan de lat.”

Verbeterpunten

Dat laatste is een belangrijk uitvloeisel van het rapport. Ondanks de positieve uitkomst van het onderzoek wordt er namelijk ook gekeken naar verbeterpunten. In het rapport gaat het daarbij veelal om overlast door motoren, parkeerproblematiek en ook wel de race- en toerfietsers. Daarnaast wordt openbaar vervoer als belangrijk verbeterpunt genoemd. Het oppakken van de aandachtspunten is een regionale opgave en een belangrijke bouwsteen voor de visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg.