Meld u aan voor Klimaatdenktank Vaals!

Heeft u goede, innovatieve ideeën over hoe we in de gemeente Vaals kunnen omgaan met de energietransitie? Wilt u meepraten over de verduurzaming van de gemeente? Hoe we niet alleen de klimaatdoelstellingen kunnen halen, maar er ook voor zorgen dat dit betaalbaar is en breed gedragen wordt? Meld u dan aan voor de lokale klimaatdenktank!

Geplaatst op vrijdag 15 februari 2019

De klimaatdoelstellingen en de daaraan gekoppelde energietransitie zullen een grote impact hebben op alle lagen van de bevolking. Het is daarom belangrijk dat het beleid voor het halen van de klimaatdoelstellingen door de samenleving breed gedragen wordt. Een lokale klimaatdenktank kan daar aan bijdragen. Deze denktank kan dienen als sparringpartner voor het gemeentebestuur, zodat er bij het opstellen van lokaal klimaat-, energie- en duurzaamheidsbeleid rekening gehouden wordt met de lokale (financiële) draagkracht van inwoners en ondernemers.

Op initiatief van wethouder Coenen worden inwoners van de gemeente Vaals opgeroepen om zich aan te melden voor de Klimaatdenktank Vaals. Inwoners en ondernemers met verschillende achtergronden en specialismen kunnen in de denktank in een informele setting met elkaar brainstormen over frisse en vernieuwende ideeën met betrekking tot de klimaatdoelstellingen en energievraagstukken. Een evenwichtige samenstelling van de denktank is daarbij van belang, dus iedereen die interesse heeft kan deelnemen in de denktank.

Streven is om de klimaatdenktank in april af te trappen met een eerste bijeenkomst. Vervolgens is het de bedoeling om periodiek bij elkaar te komen. Dus heeft u verregaande interesse in de ontwikkelingen rondom het klimaat? Kunt u out of the box denken? Meld u dan aan voor de Klimaatdenktank Vaals via info@vaals.nl o.v.v. Klimaatdenktank of door te bellen met 043-3068568.