Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Gemeente treedt strenger op tegen parkeerovertredingen

De gemeente Vaals treedt sinds kort strenger op tegen parkeerovertredingen.

Geplaatst op maandag 4 februari 2019

Afgelopen jaren is geprobeerd om met waarschuwingen zowel inwoners als bezoekers van de gemeente Vaals te wijzen op parkeerovertredingen en daarmee het aantal overtredingen terug te dringen. Dat heeft niet het gewenst effect gehad. Daarom is nu besloten niet meer te waarschuwen, maar direct op te treden.

Parkeerovertredingen leiden tot onveilige situaties, grote irritatie en onrust in de samenleving. De vele klachten over de parkeeroverlast heeft de gemeenteraad doen besluiten om extra financiële middelen vrij te maken, zodat de parkeeroverlast aangepakt kan worden. Dit betekent dat BOA’s sinds kort intensiever controleren op onder andere parkeren op trottoirs en geldigheid van parkeerkaartjes. Daarbij worden geen waarschuwingen meer gegeven, maar direct bekeuringen uitgeschreven.