Informatie over het coronavirus (Covid-19)  >

Landelijke Inspiratie Award voor gemeente Vaals

De gemeente Vaals heeft woensdagmiddag 7 november in Amersfoort de Inspiratie Award 2018 ontvangen voor inspirerende GIDS-gemeente (Gezond in de Stad).

Geplaatst op donderdag 8 november 2018

Wethouder Paul de Graauw, beleidsadviseur Marjolein Wassenberg en Beweegmakelaar Jolanda Mikic kregen de award uitgereikt tijdens de landelijke studiedag van ‘Gezond in…’, een landelijk programma dat GIDS-gemeenten ondersteunt bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

De Inspiratie Award wordt uitgereikt aan gemeenten die andere gemeenten kunnen stimuleren en inspireren als het gaat om de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. De gemeente Vaals is daarin een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten gebleken. De aanpak van de gemeente Vaals kent al enige jaren een brede en integrale benadering van gezondheid, participatie en armoede en benut daarbij de energie en motivatie van inwoners.

De gemeente heeft een breed netwerk weten op te bouwen bestaande uit professionals en vrijwilligers werkzaam op het gebied van gezondheid, participatie en armoede waarin de Beweegmakelaar een centrale rol heeft. De Beweegmakelaar ‘beweegt’ mensen in de breedste zin van het woord; het gaat daarbij niet alleen om fysiek in beweging komen maar vooral ‘in beweging komen’ van inwoners op sociaal en maatschappelijk vlak. Inwoners komen daardoor meer in hun kracht, wat een belangrijke voorwaarde is voor gezondheid.

Onder andere het initiatief van de Ruilwinkel wordt geroemd als inspiratie voor andere gemeenten. Wethouder De Graauw sprak bij de overhandiging van de Inspiratie Award dan ook zijn dank uit richting de vrijwilligers voor hun inzet, betrokkenheid en enthousiasme.

Ruilwinkel

In maart 2018 is gestart met een Ruilwinkel, die voortkomt uit de armoedeaanpak Kansen voor alle Kinderen. De Ruilwinkel, gelegen in de Kerkstraat in Vaals, is samen met inwoners opgezet en ontstaan uit de behoefte van inwoners om elkaar te kunnen ontmoeten en van daaruit elkaar te helpen. In de Ruilwinkel kan iedereen spullen en diensten met gesloten beurzen ruilen. De winkel is daarnaast een plek waar iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, de kans krijgt zijn talent en kwaliteiten in te zetten.

Op dit moment zijn er ongeveer 30 vrijwilligers actief in de Ruilwinkel. Tenminste de helft behoort tot de groep mensen in een kwetsbare positie, waaronder mensen met een fysieke of psychische beperking en/of met een bijstands-, Wajong- of WIA-uitkering. De ruilwinkel heeft verder ongeveer 750 leden, voornamelijk afkomstig uit Vaals en daarbuiten, waaronder ook Aken.

Kijk voor meer informatie en de openingstijden van de Ruilwinkel op www.ruilwinkelvaals.nl.

Gezond in …

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten. Gezond in... wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 in het kader van het Nationaal Programma Preventie. Het programma werkt hierbij samen met gemeenten en diverse andere partners en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. In totaal ontvangen ruim 150 gemeenten in Nederland financiële middelen in het kader van Gezond in …