Bestrating gedeeltelijk vervangen

Een deel van de bestrating in de Tyrellsestraat moet vervangen worden omdat deze nog niet voldoet aan de afgesproken kwaliteit. Dat blijkt uit een recent gehouden inspectie. Binnen de bestaande garantievoorwaarden dragen aannemer en leverancier van de stenen zorg voor het vervangen van de zogenaamde Metten-stenen.

Geplaatst op vrijdag 5 oktober 2018

Samenspraak

In samenspraak met de ondernemers in de Tyrellsestraat gaan de aannemer en leverancier een plan van aanpak opstellen.  Samen wordt bekeken wat het meest geschikte moment is om de betreffende stenen te vervangen, wat de beste aanpak is of wat juist niet wenselijk is. Zo wordt de planning en voortgang van het project gezamenlijk door de ondernemers en aannemer vorm gegeven.

Bereikbaarheid

Het uitgangspunt is om de overlast voor omwonenden en ondernemers tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid van de winkels in de Tyrellsestraat optimaal te houden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een methode waarbij de beschadigde bestrating steen voor steen vervangen kan worden.

Toeristenseizoen

Vorig jaar werd al een deel van de bestrating dat niet aan de kwaliteitseis van de gemeente voldeed vervangen. Bij een kwaliteitstoets van de steen destijds door de fabrikant bleek dat hier een productiefout aan ten grondslag lag. Toen werd afgesproken om de bestrating dit jaar nogmaals te inspecteren. In april heeft deze inspectie plaatsgevonden en hierbij is duidelijk geworden dat er wederom bestrating om kwaliteitsredenen vervangen moet worden. Daarbij werd afgesproken dat na het toeristenseizoen geïnventariseerd zou worden welke stenen precies vervangen moeten worden. Deze inspectie is onlangs door een onafhankelijke betondeskundige in de Tyrellsestraat uitgevoerd en daaruit is gebleken dat 1450 stenen vervangen moeten worden.

Waar voor je geld

De gemeente Vaals realiseert zich dat dit een vervelende situatie is voor de ondernemers en omwonenden, maar er wordt zeer stevig ingezet op kwaliteit en duurzaamheid. De gemeente neemt dan ook geen genoegen met stenen die niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoen.