Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Stadspromotie Vaals

U heeft er mogelijk al iets over gehoord; Op 28 mei besloot de gemeenteraad om van start te gaan met het project ‘Stadspromotie’. Vaals wil nog meer een aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners, bedrijven, investeerders en bezoekers. Daartoe wil Vaals zichzelf prominenter op de kaart zetten.

Geplaatst op dinsdag 18 september 2018

Dit betekent dat we samen met u willen bepalen waar Vaals voor staat en hoe we dit gaan promoten. Vaals moet meer herkenbaar worden, ons imago verbeteren en inwoners en ondernemers moeten zich kunnen identificeren met de manier waarop Vaals onder de aandacht wordt gebracht.

Stadspromotie Vaals: potentieel benutten

Het gaat best goed in Vaals. De leegstand neemt af, alle units van studentenhuisvesting  Katzensprung zijn verhuurd, het inwoneraantal stijgt en onze weekmarkt is de één na beste van Nederland. In de kern zien we een actieve ondernemersvereniging die zorgt voor reuring en herkenbaarheid. Ondernemers in ons buitengebied genieten van de aantrekkingskracht van ons prachtig bosrijk heuvellandschap. Ondertussen timmert Vijlen flink aan de weg als Bergdorpje en initiëren ondernemers daar veel promotionele activiteiten.

In Vaals liggen echter nog ontzettend veel kansen en onbenut potentieel. Vaals is wel bekend, maar voornamelijk om het drielandenpunt. Van ver komen mensen om deze bijzondere plek te ontdekken, maar daarna rijden de meeste bezoekers weer via de randweg weg. Voor deze bezoekers blijft het overig aanbod van Vaals onbelicht. En dat is jammer, want Vaals heeft zoveel meer te bieden. Juist dat willen we via stadspromotie laten zien.

Stadspromotie Vaals

Herkenbaarheid verbeteren

Vaals heeft veel kanten, maar is niet herkenbaar als één geheel. Daarnaast merken we dat de inwoner van Vaals niet altijd trots is op Vaals. Deze trots willen we door stadspromotie meer aanspreken. Ook willen we met stadspromotie de lage plek van Vaals op allerlei ranglijstjes over voorzieningen nuanceren of in de juiste context plaatsen. Immers, direct aan Vaals vast ligt een stad met 250.000 inwoners, met bijbehorende voorzieningen en faciliteiten als een technische universiteit RWTH, een ziekenhuis Uni Klinikum, Schwimmbad Ost, Europese vervoersverbindingen etc. Dat heeft Vaals ook allemaal te bieden. Nog steeds lijkt de landsgrens in het denken van buitenstaanders een fysieke barrière te zijn, terwijl die in onze dagelijkse praktijk al lang niet meer is. Dit imago speelt ons parten bij het aantrekken van nieuwe ondernemers.

Stadspromotie Vaals: de strijd om de consument

Steeds meer gemeenten interesseren zich voor stadspromotie. In veel gebieden dalen de inwoneraantallen en wereldwijd verandert de economische markt. De wereld is onderhevig aan constante verandering. De globalisering en digitalisering hebben hun sporen nagelaten in het consumentengedrag: een winkelgebied moet vandaag de dag voldoen aan andere eisen dan in het verleden. Tegenwoordig strijden steden en dorpen om de consument, waarbij het vooral gaat om beleving en emotie.

Het onderscheidend vermogen van onze gemeente moet er voor zorgen dat de consument voor Vaals kiest. Een florerende omgeving met voldoende aanwas van consumenten maakt Vaals een aantrekkelijke omgeving voor investeerders en ondernemers, maar ook een attractieve woongemeente. Een gezonde economische hoofdstructuur zorgt voor voldoende werkgelegenheid en draagt op de lange termijn bij aan het behoud van de autonomie van Vaals.

Stadspromotie Vaals

Kwaliteiten op peil houden

In het afgelopen jaar zijn we, na veelvuldig onderzoek en gesprekken met belanghebbenden, tot de conclusie gekomen dat permanente aandacht nodig is om de kwaliteiten van Vaals op het huidige hoogwaardige peil te houden. Hierbij zijn de volgende doelen geformuleerd:

  • Sterk houden en waar mogelijk versterken van de leefbaarheid in de gemeenschap;
  • Ontwikkelen van een aantrekkelijke levendige gemeente met voldoende activiteiten;
  • Versterken en vermarkten van het product ‘ Vaals’;
  • Verbeteren van de herkenbaarheid en het imago van Vaals;
  • Verhogen van toeristische bestedingen waardoor er een betere basis ontstaat voor de economische voorzieningen.

Samen met u

Samen met u willen bepalen waar Vaals voor staat en hoe we dit gaan promoten. Het doel is dat Vaals herkenbaar wordt, ons imago verbetert en inwoners en ondernemers van Vaals zich kunnen identificeren met het aantrekkelijk onder de aandacht brengen van. Adviesbureau Dietz is op 3 september gestart met de zogenoemde ‘onderdompelweek’. Tijdens deze week hebben zij met meer dan 100 inwoners, ondernemers en andere stakeholders van Vaals gesproken, waarbij onderzocht is wat wonen en werken in Vaals en het bezoeken van Vaals zo bijzonder maakt. Daarnaast heeft Dietz ook een online onderzoek uitgevoerd.

Resultaten in de loop van volgend jaar

Het resultaat van de onderdompelweek en online onderzoek is het destilleren van belangrijke identiteitskenmerken van Vaals. Dietz gebruikt dit overzicht als basis voor de positioneringsstrategie. Ook maken zij een plan voor de uitvoering, hierin staat opgenomen hoe we Vaals moeten gaan promoten en welke activiteiten nodig zijn om het volledig potentieel van Vaals te benutten, hier profiteert uiteindelijk de inwoner en ondernemer van Vaals van. Naar verwachting is het plan eind december klaar. In het nieuwe jaar kunt u dan echt de activiteiten en promotie zien waarmee het plan wordt uitgevoerd.

U bent van harte welkom!

Iedereen is van harte welkom om de resultaten van de onderdompelweek te bekijken op vrijdag 28 september a.s. van 16.00 uur en om 18.30 uur in de Kopermolen te Vaals. Op deze middag/avond wordt ook de documentaire van Vaals voor het eerst getoond.