Antwoord voor Bedrijven

Antwoord voor bedrijvenOndernemers met vragen over wet- en regelgeving kunnen terecht op één loket op internet: het Bedrijvenloket. Op de website is informatie bijeengebracht van alle overheden: rijksoverheid, provincies en gemeenten. Ook informatie van overheidsdiensten als de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het Octrooicentrum Nederland is via het Bedrijvenloket te vinden. 

Lastendruk

Doel van de website is de ondernemer wegwijs te maken in de wet- en regelgeving. Daarnaast moet het Bedrijvenloket de communicatie tussen ondernemer en overheid verbeteren. Nu wordt veel informatie nog op verschillende manieren aangeboden, wat de duidelijkheid voor de ondernemer niet ten goede komt. Het Bedrijvenloket streeft naar een meer uniforme manier van informatievoorziening. Ondernemers worden bij de (verdere) ontwikkeling van de website nauw betrokken. Het nieuwe Bedrijvenloket past binnen het beleid van het kabinet om de administratieve lastendruk voor ondernemers te verminderen.

Nieuwsberichten

Het Bedrijvenloket bevat een zoekmachine die zoekt in meer dan 40 overheidssites. Vanaf de homepage is een koppeling gemaakt naar de websites van gemeenten en dagelijks verschijnen verse nieuwsberichten. Ondernemers kunnen zich via RSS abonneren op het nieuws. Actuele onderwerpen, zoals nu de WIA en de nieuwe Levensloopregeling, worden toegelicht. Verder bevat de site twee ondernemersprofielen, die aangeven hoe men een taxi- of horecaonderneming kan beginnen. Ondernemers kunnen vragen stellen aan de overheid per e-mail.