Toelatingscriteria Cittaslow Ambassadeurs


Sinds de oprichting van de Cittaslow Ambassadeurs heeft de gemeente Vaals ook van bedrijven en organisaties buiten de gemeentegrenzen verzoeken gekregen om lid te mogen worden. Naar aanleiding hiervan heeft het College van B&W besloten de toelatingscriteria te wijzigen. De gemeente vindt dat de kwaliteit van leven in Cittaslow Vaals niet uitsluitend afhankelijk is van bedrijven en instellingen uit Vaals zelf.

Wat is Cittaslow?

Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. De gemeente Vaals mag zich rekenen tot een van de vijf Nederlandse gemeenten die dit keurmerk verkregen hebben.

Voor meer informatie zie ook Cittaslow Vaals: verrassend, veelzijdig, veelkleurig.

Wat is Cittaslow Ambassadeurs?

Cittaslow Ambassadeurs verbindt organisaties en bedrijven die zich aantoonbaar onderscheiden op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, duurzame bedrijfsvoering, respect voor de leefomgeving en bevordering van de kwaliteit van leven. De gemeente Vaals heeft Cittaslow Ambassadeurs opgericht omdat zij het belangrijk vindt dat bedrijven en organisaties uit allerlei sectoren van de samenleving zich kunnen verbinden met de Cittaslow-gedachte, van drukkerij tot wasserij en van kunstenaar tot bakkerij. Leden van Cittaslow Ambassadeurs krijgen een certificaat en mogen het logo van Cittaslow in combinatie met het logo van de gemeente Vaals, gebruiken op folders en op hun website. Ook is er een vlag met het logo en worden de leden van Cittaslow Ambassadeurs vermeld op de site van de gemeente.
Het Cittaslow-logo mag niet worden gebruikt op producten en uitsluitend in combinatie met het gemeentelijk logo.

Meer informatie

Op www.cittaslow-nederland.nl vindt u onder andere een overzicht van de te hanteren criteria om toe te treden tot de Cittaslow Ambassadeurs.