Von Clermonthuis


In het coalitie-akkoord 2014-2018 is als uitvoeringsafspraak opgenomen een onderzoek te verrichten naar een concept met aanvullende alternatieve functies voor het gemeentehuis, uitgaande van meer openheid voor en aantrekkingskracht van publiek. Doel is het versterken van de toeristische aantrekkingskracht van het centrum van Vaals. Ook in het huidige coalitie-akkoord is aan dit onderwerp hoge prioriteit toegekend.

In juni 2017 kreeg de wethouder Werk & Economie de opdracht van de gemeenteraad om een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een al dan niet gedeeltelijke alternatieve invulling van het Clermonthuis.

In onderstaande bestanden vindt u de resultaten van het onderzoek: