Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op 22 november 2023 worden verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

Elke inwoner met de Nederlandse nationaliteit die op 22 november 2023 18 jaar of ouder is en niet uitgesloten is van het kiesrecht op de dag van kandidaatstelling (9 oktober 2023) door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak, mag op 22 november zijn/haar stem uitbrengen. Elke stemgerechtigde ontvangt uiterlijk 8 november 2023 een stempas in de brievenbus. Daarmee kunt u gaan stemmen. Zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.