Als gemeente willen wij dicht bij onze inwoners staan,  daarom regelen wij zorg en ondersteuning op maat en dicht bij huis.


Werkwijze Team Wmo en Team Jeugd

In onze werkwijze streven wij ernaar dat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Uitgangspunt bij hulp via de gemeente is dan ook altijd: wat kunt u zelf, wat kan uw omgeving, daarna komen oplossingen via de gemeente in beeld. Voorop staat, dat iedereen de zorg, ondersteuning of hulp krijgt die nodig is.

Iedereen krijgt de zorg, ondersteuning of hulp die nodig is

Heeft u hulp nodig om zelfstandig te wonen en te leven? of heeft u vragen over opgroeien en opvoeden? Dan zoeken de consulenten van het Team Wmo (Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning) en/ of Team Jeugd met u naar een oplossing.

Bereikbaarheid Team Wmo en Team Jeugd